שו"ת אמוני חנוכה

הרב שלמה אבינר

 

ש: למה חנוכה 8 ימים ולא 7 -   הרי היה די שמן ליום אחד ובו לא היה נס?

ת: זה נקרא קושיית הבית יוסף.  יש הרבה תירוצים.  המאירי מתרץ שיום ראשון על הנצחון ושאר הימים על נס פך השמן.

ש: למה קבעו חג על נס השמן?  קובעים חג על הצלה או נס של הצלה ולא על כל נס?

ת: המהר"ל מסביר ב"נר מצוה" שנס פח השמן היה כדי להודיע לכל שהמלחמה היתה על פי דעת ד'.

ש: האם חנוכה הוא חג לאומי או חג דתי?

ת: גם וגם.  או ליתר דיוק: כל מה שהוא לאומי, הוא באמת דתי, וכל שהוא דתי, הוא באמת לאומי.

ש: למה רבי יהודה הנשיא לא כתב מסכת חנוכה?

ת: כי ענין חנוכה ידוע לכל.  הרמב"ם כותב שלא נכתבו במשנה הלכות ידועות לכל, כגון תפילין, ציצית ומזוזה. 

ש: מה יותר גדול, פורים או חנוכה?

ת: פורים, כי הוא יותר קדום.  אבל כל אחד יותר חשוב בענינו.

ש: האם מתאים שיהיה חופש בחנוכה או עדיף ללמוד תורה?

ת: ודאי ללמוד תורה.  עיין ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ב שיש ללמד ילדים כל יום, יומם ולילה, מלבד ערבי שבתות ויום טוב בסוף היום, וכן אין מלמדים ביום טוב עצמו.  במיוחד שהיוונים גזרו על ביטול לימוד תורה, אז עתה חלילה שנעשה זאת במו ידינו.

ש: למה אוכלים סופגניות?

ת: אין לזה מקור ברור, ולא חייבים.  בשולחן ערוך מוזכרים מאכלי גבינה.  באופן כללי, אין לאכול מזון לא בריא, כדברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד. אך אם פעם בשנה, אם אוכלים סופגניה אחת, לא קורה כלום.