אל תירה על ראש הממשלה

הרב שלמה אבינר

 

אל תירה על ראש הממשלה, לא באקדח ולא במילים.  לפעמים מילים הן גרועות מאקדח.  כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שפך דמו.  ביקורת כן, עלבון לא.  זה כלפי כל אדם, קל וחומר כלפי ראש הממשלה.

וזאת למה?  כי אם אתה פוגע בו, אתה פוגע בכל עם ישראל.  כי כרגע הוא האחראי על עם ישראל – בטחונית, כלכלית, פוליטית.  כך הוא על פי המציאות, כך הוא על פי ד', על פי ד' שקובע  את המציאות.

אחריות עצומה מוטלת עליו.  וכאמור, יש מקום לביקורת, אך בפרופורציה.  לא לשכוח את כל הדברים הטובים שעשה, ושעושה, ושיעשה.  יומם וליל, הוא לוחם על עם ישראל, הוא לא הולך לישון.

צריך להכיר לו טובה על העבר ולחזק אותו על העתיד.  אסור להחליש מנהיג האומה.  ודאי לא להשלים אם פעל שלא כמשפט, שלא כדין, שלא כמוסר.  אך לא להחליש, אלא לחזק.

אחריות עצומה עליו.  עתה הוא שלוחו של ד' להנהיג אותנו.