על מה נאבקים היום

הרב שלמה אבינר

 

דור דור ודורשיו, דור  דור וחכמיו.  דור דור ונסיונותיו, דור דור ומאבקיו (עיין אבן שלמה יא, ט).  לכן, גדולי הדורות תמיד זיהו את נקודת התורפה, וכיוונו את החיצים אליה.

למשל, יש בתורה תרי"ג מצוות, בא דוד והעמידן על 11, בא ישעיהו והעמידן על 6, בא מיכה והעמידן על 3, בא חבקוק והעמידן על 1 (מכות כג, ב - כד, א).  לא שביטלו את השאר חלילה, אלא קבעו שאלה הם הפתח לכל (עיין נתיבות עולם למהר"ל, נתיב האמונה).

כמו כן, בא הרמב"ם קבע 13 עיקרי אמונה, בא רבי יוסף אלבו קבע 3, ואחרים קבעו 26.  לא שלא האמינו בשאר, חלילה, אלא שאלו הם פיקוח נפש (עיין מאמר העיקרים, למרן הרב קוק, מאמרי הראיה 14).

פעם, המאבק שלנו היה לשרוד בגלות במובן בגשמי.  ופעם, לשרוד רוחנית נגד השמדות של הגויים והכפירה של הרפורמים.  ובימינו, בנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל.  עתה, ב"ה, בחסדי ד', יש לנו מדינה.  אז המאבק היום הוא זהות המדינה.  כמובן, אין זו שאלה חדשה.  פעם כינו אותה שאלת התרבות.  אך אמרו: נמתין, קודם נקים מדינה, אחר כך נדון.  עתה הגיע הזמן: מדינה יהודית או מדינה גויית עם רוב יהודים (בינתיים).

ב"ה רוב העם רוצים מדינה יהודית. ב"ה, רוב העם היושבים בציון הם יהודים באורח חייהם, למחצה לשליש ולרביע.  ב"ה כולם הם יהודים בנשמתם.  אך אסור להירדם בשמירה.  אמנם המקלקלים הם מיעוט קטן, אך כידוע, הרבה יותר קל לקלקל  מאשר לבנות.  כי ברור שאם ישטפו את המוחות, שאין להילחם נגד האויב, אלא להכיל אותו כאחים, אף אחד לא יתגייס לצה"ל בתנאים כאלה, וזה יביא את המדינה על סף הכליון.  כמובן, זה לא יהיה, אך עלינו לדאוג שהיה לא יהיה.

וכן ישטפו המוחות שאפשר להתחתן איש עם איש, ואשה עם אשה, ושאר החלפות סוטות, ועוד שחיתויות שונות, המשפחה תתמוטט, העם יגיע לחורבן עצמי, חלילה.

ולכן, זה מאבקנו עתה: מדינה יהודית!