לך להתגייס

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: צה"ל הודיע שיש שליש מהגברים שלא מתגייסים לצה"ל, בכל מיני מענות וטענות,  כגון סעיף נפשי.  כיצד להתייחס לתופעה הזאת?

תשובה: א. נקדים את החיוב לשלילה.  ברוך השם, שני שליש כן מתגייסים.  אשרינו.  מתגייסים מתוך שמחה, מתוך מוטיבציה גדולה, מתוך מסירות נפש גדולה.  הן חילונים, הן דתיים, הן חרדים.  יש אומרים שהאחוז הגדול ביותר הוא אצל דתיים-לאומיים.  זה משמח מאוד.  אך אין לדתיים-הלאומיים לקחת את עטרת הצבא על ראשם.  יש גם חילונים רבים.

ב. גם מספר החרדים הולך וגדל.  במלחמת השחרור ולאחריה היו חרדים רבים בצבא, גם ביחידות קרביות.  אחר כך רבניהם אמרו שיש להתרכז רק בלימוד תורה.  עתה הם חוזרים לצבא.  אך אין לעשות טעות ולכפות עליהם.  אדרבה הכפיה מרחיקה אותם, אלא יש לבנות יחידות שמתאימות להם, ולרכוש את אמונם.

ג. אגב, גם על הלאומיים-הדתיים אין לכפות סדרי צבא הנוגדים את ההלכה.  נכון שהם מסורים לצבא, וגם במצב כזה הם ימשיכו להתגייס, אך אין זה מן היושר ליצור להם מצבים נגד התורה, הם לא פחותים מחרדים מבחינה זו.  אין זו אחוה לאומית, אין זו מוסריות צבאית.  בצבא כולם צריכים לחיות באהבה ואחוה ושלום ורעות.  להשתמש בצבא כדי לקדם כל מיני אידיאלוגיות, הוא דבר בזוי מאוד.

ד. לגופו של ענין, יש להעמיק בנוער שלנו כולו את הערך של האומה, של הארץ, של המדינה, של הצבא.  ללמד על כך בכל המקומות האפשריים, מהתורה שבכתב, מהתורה שבעל פה, מן ההיסטוריה, מסיפורי הגבורה מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה.  ללמד וללמד, לבקר במחנות צבאיים, להפגיש עם קצינים, להפגיש עם גיבורים.

ה. וכמובן, לסלק ממערכת החינוך את כל ההשפעות הזרות הנובעות ממקורות שליליים של ארגוני גויים, כגון הקרן החדשה לישראל, או ליתר דיוק הקרן לישראל החדשה, שרוצים להחליש את מדינתנו, והם עושים זאת על ידי החלשת צבאנו.  אסור להחליש את המוראל הצבאי.  העושה זאת, גם אם אינו מתכוון לכך, הריהו מסכן את האומה, זה חטא ופשע שאין כמוהו.  וקל וחומר שאין להשפעות כאלה לחדור בצה"ל עצמו.  אשרינו שהחיילים והקצינים, לא מאמינים בכל המסרים האלה, וממשיכים להילחם בגבורה.

ו.  גיוס אינו נקודה משנית.  זה פיקוח נפש ממש.  יש לנו אויבים רבים מסביב.  ב"ה, מאז מלחמת יום הכיפורים, אין לנו מלחמות, בזכות ההרתעה.  אבל אין להירדם בשמירה, יש לנו מסביב 350 מיליון אויבים, שנתמכים על ידי אולי 2 מיליארד אנשים.  עלינו להתחזק יותר ויותר.

אשרינו שזכינו לצבא טוב ונאמן ומסור וחזק.