לאהוב את החוטאים ולשנוא את החטאים

הרב שלמה אבינר

 

אנו שונאים את הרע.

אוהבי ד' שנאו רע.

כי הרע הוא רע.

אבל אנו אוהבים החוטאים

מפני שהם אחים

מפני שהם יהודים.

יש שני סוגי טעויות.

יש שמרוב שנאת הרע

באים לשנוא את עושי הרע.

הם אינם מבחינים בין הנושא והמושא.

הם מפחדים שאם יאהבו את עושי הרע

אז ידרדרו לאהבת הרע.

(עיין שמונה קבצים ג פב).

ויש טעות הפוכה

יש שמרוב אהבת עושי הרע

גולשים לאהבת הרע

שהרי הוא שייך לעושי רע

וגם עושה רע הוא ריע

(עיין אגרות הראיה, אגרת תקנה).

קשה להחליט איזו טעות

היא הכי חמורה -

כנראה השניה.

אבל אנו אומרים

ששתי הטעויות חמורות.

ויותר ממאה  שנה

מרן הרב קוק לימדנו

להבדיל בין שנאת החטאים

לבין שנאת החוטאים.

וכמובן אין זו המצאה שלו.

זה כבר נמצא למשל

בשני חלקים של אותו פרק יט

במסילת ישרים.