שמירת נגיעה ברווקות מאוחרת

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: האם זה נכון שבחורים ובחורות מבוגרים כבר אינם חייבים בשמירת נגיעה?

תשובה: ודאי חייבים.  גם כדי לא להיכשל בדברים יותר חמורים, וגם כי זה איסור עצמי של קרבה לאשה שאינה שלו. 

ופסוק מפורש ישנו: לא תקרבו לגלות ערוה (ויקרא יח ו). ואמרו חז"ל: "אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עון, הריני מגפפה ואין לי עון, או שאני נושקה ואין לי עון.  אמר הקדוש ברוך הוא: ...אף אשה שאינה שלך, אסור ליגע בה כל עקר.  וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו" (שיר השירים רבה טז.  ועיין מסילת ישרים יא).

ופעם אחת בחור רצה לגעת בארוסתו.  היא שאלה: מה יותר טעים לך, אני או עוגה?  השיב: ודאי את!  ושוב שאלה: ומה אתה עושה לפני שאתה אוכל עוגה?  אמר: אני מברך.  היא אמרה: אז לפני שתהנה ממני, צריך שבע ברכות!

ד' יברך את כל הרווקים והרווקות למצוא את זיווגם המתאים!

אלא בינתיים צריך להוסיף עוז וגבורה וטהרה וקדושה.