האם יש סגולה נגד קורונה?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: פרצה מגפת נגיף הקורונה, וזה מאוד מפחיד!

ת: אכן מפחיד, אך אין זו המגפה הראשונה, היו בעבר מגפות יותר נוראות לאין ערוך, והרפואה התגברה.  נקוה, שבחסדי ד', גם תתגבר על מגפה זו.

ש: אכן בזכות הרפואה, המגפות נעלמו.

ת: ב"ה, אך היא לא התגברה על כולן, כגון איידס, ולפעמים פורצת מגפה חדשה, כגון Sars, שקורונה דומה לה.

ש: אבל קורונה מאוד מפחידה.  כבר מתו קרוב ל2,000.

ת: לא ברור למה זה יותר מפחיד מסיבות מות אחרות.  אולי זו הפחדה תקשורתית.  הרי כל חודש מתים מחוסר מים נקיים 60,000, ממלריה 90,000, מאיידס 150,000, מאלקוהול 200,000, מעישון 400,000, מכל המחלות המדבקות 1,000,000, וגם מרעב 1,000,000.  ד' ישמרנו.

ש: האם יש סגולה נגד קורונה?  אדמו"ר אחד הציע לשתות בירה קורונה.

ת: הוא ודאי התכוון לכך שהברכה שמברכים מביאה ברכה, ככל ברכה שמברכים.

ש: ויש רבנים שהציעו לכתוב "קרע שטן" על טס כסף או קלף.

ת: כן.

ש: ויש שהציעו לכתוב פיטום הקטורת על קלף.

ת: כן.

ש: ויש שהציעו לכתוב אחד משמות ד' על קלף ולתלות על הצואר.

ת: יותר טוב ללכת בדרך שחז"ל לימדונו: תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה.

ש: מה פירוש תשובה?

ת: זה מזכיר דברי רבנו אברהם בן הרמב"ם בשם הרמב"ם, שאמר ליהודי לעשות תשובה.  שאלו היהודי: על מה?  השיב: קודם, על זה שאינך יודע על מה לעשות תשובה.

ש: מה פירוש תפילה?

ת: תהלים.  יש להם כח גדול.

ש: או עצרת תפילה בכותל?

ת: ודאי טוב.  אך לא די להתפלל באופן חד פעמי וללכת הביתה.  צריך להתפלל יום יום.

ש: ומה פירוש צדקה?

ת: צדקה לעניים.

ש: מה הגדר של עני?

ת: מי שחסר לו החיוני.  כגון רעב שחסר לו מזון או אפילו מי שאוכל רק לחם, אורז, אטריות, בלי שאר מזון בריא.

ש: ויש עוד סגולה מלבד אלה שלושה?

ת: רופא.

ש: השאלה היתה על סגולה רוחנית.

ת: רופא, זה רוחני.  יש מצוה: רפא ירפא.  ומצוה היא רוחנית.  וד' הוא שמרפא דרך עבדיו ושליחיו הנאמנים, הרופאים.