הרב אליהו בקשי-דורון זצ"ל הגאון החסיד

הרב שלמה אבינר

 

שהראשון לציון הג"ר אליהו בקשי דורון זצ"ל היה עילוי כבר בצעירותו, כולם יודעים.  שהוא גאון בלמדנות, זאת כולם רואים, במערכות ניתוחיו בספריו.  שהוא היה פוסק גדול, כולם יודעים, די ללמוד השאלות והתשובות שלו.  שהוא עסק בסוגיות הלכתיות מסובכות ומורכבות, גם זאת כולם רואים, בשו"ת שלו.  שהוא הפיץ הרבה תורה באומה, גם ידוע, די לראות כל המוסדות שהקים.  שהוא שימש נשיא לארגוני חסד אין זה סוד.  שתמך בבתי חולים ובארגון לב"י של צה"ל, כל אחד יכול לדעת.

אבל את מידותיו הטובות העצומות, זאת מעט יודעים, שהרי מידה טובה ראשית היא ענווה, ובענוותנותו גם הסתיר מידותיו, למשל הסתיר שהוא צם שני וחמישי תעניות שובבי"ם ועוד הרבה דברים.

אכן הרמב"ם מדגיש פעמים רבות, גם במשנה תורה, גם בפירושו של המשנה, גם בהקדמותיו, וגם במורה נבוכים, שחכמת התורה צריכה להתגלות במידות, שאם לא כן, באמת לא  חכמת התורה היא.  ומעשה שהיתה פעם תערוכה על מרן הרב קוק בתל אביב.  נשאל רבנו הרב צבי יהודה אם ילך לשם.  השיב: לא.  הרי, מה יראו שם?  - את חכמתו.  אך את יראת ד' שלו לא יראו, כי זהו דבר שאי אפשר להראות, לכן אין  לי מה לעשות שם.

אכן רבנו הרב בקשי-דורון היה עניו גדול.  התייחס בכבוד לכל יהודי, התעניין בכל יהודי.  בהיותו רב ראשי לחיפה, לא ישב לו במקום משגבים, אלא האיר פנים לכל יהודי פשוט, הקשיב, הרים, עזר, היה איכפת לו.

בכלל היה איכפת לו מכל אדם.  היה מתענין מה שלומו, מטלפן אליו.  לפעמים היו מזדמנים בקרבתו רווקים בודדים מסכנים.  היה מתענין מי הם, ומזמין אותם לביתו לשבת.

מעשה שהתאלמן תלמיד חכם גדול, רבינו היה מוטרד ושלח להגיד לו שיתחנן, כי אסור להישאר לבד, והוא בעצמו נהג כן.

אנשי מעלה זיתים סיפרו לי שסובלים קשות מתקיפות ערבים מסביב, לא היסס לרגע לבוא לבקר בשבת. וכן במשך השנים, נענה לכל בקשה, ביתו היה פתוח להשיב תשובות הלכתיות לתושבים, והן נמצאות בספרים שלו.

לא רק כלפי גדולי ישראל התבטל בענווה גמורה, אלא גם התיחס לכל אדם, אפילו לכל ילד.

ואין צריך לומר כמה כיבד את הרבנית.  פעם שלחנו לו משלוח מנות.  בענוותנותו, הוא החזיר, ועל בקבוק היין, היה פתק מודפס: בהכשר הרבנית...

הוא כל כך ברח מכבוד, שיש אומרים, שנשמתו החליטה לעלות למרומים, בעת הקורונה, כדי לחסוך לוויה מפוארת גם גינוני כבוד...

תהיה נפשו צרורה בצרור החיים עם כל הגאונים המפוארים בענווה וחסד וכל המידות הטובות.