אנטישמיות קורונה בצרפת

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: בזמן האחרון, עקב הקורונה, הופיעה הסתה אנטישמית פרועה בצרפת, המאשימה את היהודים בהפצת הנגיף.  אכן זאת המסורת האנטישמית הצרפתית הידועה.  האם לא הגיע הזמן שהיהודים שם יבינו שאין זה מקומם ושעליהם לעלות לארץ?

תשובה: א. קודם כל, יש להיזהר מהכללות. כמו שאנו סבלנו במשך גלויותינו מהכללות מצד אנטישמים, כך עלינו מאוד להיזהר לא לחטוא בזה כלפי גויים.  כמה ציורים אנטישמים באינטרנט אינם חותמת קלון על כל העם הצרפתי.

ב. מה שנכון הוא, שבזמן האחרון, אירועים אנטישמים, חלקם אלימים, הלכו והתרבו מאוד.  אך בכל זאת הם נדירים יחסית.  וחייבים להזכיר שכל פעם ראש הממשלה והממשלה גינו אותם בחריפות גדולה ואף השתתפו במחאות שונות.

ג. כמובן, אין להגזים ולדבר על מסורת אנטישמית צרפתית ידועה.  חלק מהם אנטישמים וחלק אינם אנטישמים. ראינו זאת בצורה ברורה בזמן משפט דרייפוס, כאשר האומה התפלגה לשנים: מתנגדי דרייפוס Antidreyfusard ותומכי דרייפוס Dreyfusard.

ד. על פי חוק צרפת, כל מעשה אנטישמי או כל הפצת רעיון אנטישמי, נענש.

ה. על פי הנתוני הליגה נגד השמצה Anti-Defamation League ,מתוך 49 מיליון מבוגרים בצרפת, יש 18 מיליון אנטישמים, כלומר 37%.  גם זה נורא ואיום, אבל זה רק שליש.  אגב, בעולם כולו יש 1 מיליארד אנטישמים, מתוך 4 מיליארד מבוגרים, כלומר 25%, רבע.

ו', ודאי יש לעלות לארץ.  אבל אנטישמיות לעולם לא שכנעה הרבה.  ומי שבא בגלל אנטישמיות, עלול להתאכזב מכל מיני דברים בארצנו, ולחזור לגלות, כפי שאנו רואים עד עצם היום הזה.  זאת ועוד, מסיבות אנטישמיות צרפתים יכולים להגר לארצות אחרות דוברות צרפתית, כגון קנדה צרפתי.

ז', אלא לעולם יש לעלות לארץ, מפני אהבת הארץ, מפני שזו ארצנו.  גם לו היה המצב שבגלות נעים, ופה קשה, בכל זאת יש לעלות, כפי שעשו הרבה יהודים ועדיין עושים, במהלך התנועה הציונית.