בעד מי להצביע

הרב שלמה אבינר

 

 

ש: הבחירות מתקרבות והרב עדיין לא אמר בעד מי להצביע.  הבוחר זקוק לעזרה ונשאר נבוך.

ת: אכן.  כולנו נבוכים.  ואין לנו מורה נבוכים כדי להכריע בין המפלגות.  יש שלוש אפשרויות, ליכוד, ימינה וחרדים.  וכולן מאוד בעייתיות.  לכן, יש ספק כבד, ובמצב כזה, הכי טוב, הוא לשתוק, וכל אחד יעשה כחכמתו.

ש: אז תשובת הרב היא: שתיקה...

ת: כן.  בפרקי אבות כתוב שעל מה שאינו יודע יאמר: איני יודע.  גם זו אמירה.  לפעמים אמירה אמיצה.  אדם לא חייב לדעת הכל.

ש: כך יישאר המצב?!

ת: לא.  אנו מקווים להקים מפלגת נועם שתטפל בבעיות היסוד של המדינה.  אולי בבחירות הבאות.  בינתיים גם הליכוד וגם החרדים מחזרים אחרינו.  אבל אינינו שפוטים שלהם, אינינו עובדים אצלם.  הימין החדש אינו מחזר, כי הוא בטוח שאנו בכיס שלו.  לא נכון.  אנו בכיס של רבונו של עולם וישראל עמו.

ש: מהן החסרונות של שלושה אלו?

ת: למה לדבר על חסרונות?  רק נאמר שלא לכך  פיללנו.  הליכוד יקר מאוד, אך אינו ממש לפי התורה.  החרדים הם לפי התורה, אך אינם לאומים, אינם די לוחמים בעד המדינה, לא במובן המעשי ולא במובן הרוחני.  באשר לימין החדש, גם הוא חלש מבחינה רוחנית.

ש: יש שם אנשים יראי שמים.

ת: ברוך השם.  אך מפלגה נגררת אחרי העומדים בראש.  למשל מפלגה שמאלנית צריכה מנהיג שמאלני חזק.  מפלגה ימנית צריכה מנהיג ימני חזק.  מפלגה דתית צריכה מנהיג דתי חזק, ולא אחד דתי ליברלי ואחת חילונית.

ש: מדאיג.  מה יהיה?

ת: ידועים דברי מרן הרב קוק: "השאיפה לאידיאלים נשאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע", אבל אחר כך "יבא סער... קודש עולמים, באור ד' ותורתו" (אורות פד).  לא לדאוג.  סבלנות.  אנו בקשיים, אך אנו בדרך הטובה.

ש: ובסיכום?

ת: ממילא תמיד אנו אומרים שיש לכל אחד להצביע על פי חכמתו מה שהוא חושב שהכי טוב לעם ישראל, והפעם ביתר עוז וביתר שאת.  אבל חייבים להצביע!  זו מצוה גדולה מאוד.  פעם אמר החזון איש שמצוה להצביע.  שאלוהו: מצוה כמו מצה?  השיב: מצוה כמו מרור.  ואנו אומרים: מצוה כמו מצה, עם טיפה מרור והרבה חרוסת.