עבירות שכיחות

הרב שלמה אבינר

 

ספר אורחות צדיקים שנכתב לפני קצת פחות משש מאות שנה, מונה רשימת עבירות שרוב העולם אין נזהרים בהן.  ובכמעט כולן, כן הוא בימינו:

א.      דברים בטלים.

ב.      הסתכלות בנשים ודיבור עמהן שלא לצורך.

ג.       תפילה בלי כוונה.

ד.      דיבורים בבית הכנסת, שחוק וקלות ראש.

ה.    אי-מתן צדקה למי שצריך.

ו.        ביטול תורה כנגד כולם.

ז.        קנאה.

ח.     שנאה.

ט.     לשון הרע.

י.        גאוה.

יא.   כעס.

יב.   נזקים לחברו.

לכן יש לעשות תשובה: חרטה, עזיבת החטא, קבלה להבא.

לימוד מצוות אלה.