תשובה ונפילות

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: בשביל מה לעשות תשובה ביום הכיפורים, אם אני יודע ששוב אפול?

תשובה: החיים הם מלחמה, מסילת ישרים פרק א.  האדם נברא לוחם, ס' עקדת יצחק לרבי יצחק ערמה.  יש להילחם יום יום, שעה שעה.  זה קורה שקצין מנוצח בקרב.  אין זו טרגדיה, אך אם הוא מנוצח ללא קרב, זו טרגדיה.  אדם צריך להתרחץ פעמים רבות ביום, על אף שהוא יודע היטב שיתלכלך שוב.  אך בינתיים הוא נקי.  לעולם יהיו בגדיך לבנים.  זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שנהיה במלחמה מתמדת.  האדם לא נברא בצורה כזאת שלא יחטא לעולם.  אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.  לכן עליו לבנות את מידת הזהירות כדי שלא יחטא, ואם חטא, להזדרז לחזור בתשובה, במהירות המירבית.  כל יום אדם חוטא במעשה, בדיבור, במחשבה ואף בתת המודע.  לכן עליו להיות תמיד עסוק בתשובה.  זה המובן של בעל תשובה, העוסק תמיד בתשובה, על משקל בעל לשון הרע, שעסוק כל הזמן בלשון הרע.  ואין לומר שאותו עיסוק תמידי  בתשובה מעציב את האדם ומדכא אותו.  אדרבה, הוא נותן לו שמחה עצומה, שמחת הנשמה.