עם ישראל חוזר בתשובה

הרב שלמה אבינר

 

ש: כיצד עם ישראל יחזור בתשובה, כשאנו רואים שהחילוניות גדלה, והופכת למלחמה תרבות?

ת: א. לפעמים יש עליות וירידות, משברים ותיקונים, ואין להתייאש, אלא להמשך תמיד קדימה.  ב. אין זה נכון שהעם נעשה יותר חילוני.  אדרבה הוא מתקרב לתורה לאטו.  אלה שצועקים נגד התורה הם מיעוט קטן זניח וקולני.  רובו ככולו של העם אוהב את התורה ומכבד את התורה, אך רבים עוברים משברים באמונה.  יש להתאזר בסבלנות.  ביום הכיפורים 2\3 מהעם צמים ו-1\3 מתפללים.  ב"ה.  אין להתייאש.  אלא להוסיף אהבה ואמונה.  בהחלט העם היושב בציון הוא חולה, אך הוא יתרפא והולך ומתרפאבחסדי ד' עלינו.