קדימה בחיסון שפעת

הרב שלמה אבינר

[ראיין ורשם מקורות: הרב מרדכי ציון]

 

ש: הרב נשאל פעמים רבות אם יש להתחסן נגד שפעת, והביא דברי הפוסקים שכן.  עתה לצערנו, השאלה מיותרת, כי הרבה מתו משפעת, ועשרות חלו באופן קשה.

ת: ד' ישלח להם רפואה שלמה במהרה.

ש: הבעיה העכשווית היא שחסרות בארץ מנות חיסון...

ת: זה חמור מאוד.  איני יודע מי אשם, אך זהו דבר שצריך תיקון.

ש: אז נשאלת השאלה למי יש זכות קדימה.

ת: במשנה הוריות יש רשימה של קדימויות, איש לאשה, כהן ללוי וישראל, תלמיד חכם לעם הארץ, ועוד (יג, א).

ש: וכן נוהגים בימינו להלכה?

ת: לא.  כך כותבים הגר"מ פיינשטיין והגרש"ז אוירבך (שו"ת אגרות משה חו"מ ב עה ז.  שו"ת מנחת שלמה ב פב ב).

ש: מה הנימוק שלא מקדימים איש לאשה?

ת: כי הסיבה שמקדימים איש היא שיש לו יותר מצוות, אך תיתכן אשה שיש לה יותר זכויות מאשר איש.

ש: ולגבי כהן?

ת: אינינו בקיאים ביחוסי כהנים.

ש: ותלמיד חכם?

ת: א. אינינו יודעים לשקול תורתו של אדם לעומת חברו.  ב. אין בימינו דין תלמיד חכם המוגדר בגמרא.  ג. עלול לצאת מזה חילול השם.

ש: איפה כל זה כתוב?

ת: אנציקלופדיה הלכתית-רפואית לרב אברהם פרופ' שטינברג ערך קדימויות בטיפול רפואי (כרך ז עמ' 625-624).

ש: אז למעשה, למי כן יש קדימה?

ת: למי שנמצא בסיכון יותר גדול כגון זקן וחולה לעומת צעיר ובריא (שם 629).

ש: ואם כולם באותה דרגת סיכון, האם מותר לבצע הגרלה?

ת: כן.  בשו"ת חוות יאיר כתוב שאם הגורל נעשה   כהוגן, תידבק בו ההשגחה העליונה (שו"ת חו"י סא).

ש: האם למעשה נהגו כן?  אני לא שואל על מה שמסופר בתנ"ך, שאז היו נביאים, אלא בש"ס ופוסקים.

ת: ודאי.  חלוקת מנות מזון במשפחה (שו"ע או"ח שכב, ו), חלוקת ירושה בין אחים (שו"ע חו"מ קעג, ב), חלוקת עליות לתורה (מג"א קלב סק"ב.  שכב סק"ט).  ועיין אנציקלופדיה תלמודית ערך גורל, וכן באנציקלופדיה הלכתית-רפואית שם (ז 629-628).

ש: ובסיכום?

ת: ד' ישלח רפואה שלמה במהרה.