נועם: מפלגה-תנועה-מפלגה

הרב שלמה אבינר

 

מפלגת נועם היא הכרח קיומי למדינתנו.  כמובן, כל המפלגות חשובות, כל המפלגות לוחמות עבור ענינים חיוניים.  אך כמו בכל דבר, יש להבחין בין דבר חשוב לבין יסודות שהכל עומד עליהם.

כל איברי הגוף חשובים, אך הכל עומד על הלב או על המח.

כל תרי"ג מצוות הן חשובות וקדושות, אך יש מדרגות ביניהן, לכן בסוף מסכת מכות מתואר כיצד ענקי עולם קבעו מצוות מרכזיות.

אנו מאמינים בכל ענין הכי קטן שבתורה, אבל יש עיקרי אמונה שקבעו הרמב"ם, וכן רבי יוסף אלבו, ועוד.

וכן יש בימינו עניינים שהם פיקוח נפש, שבלעדם הכל יפול, ואלו הם:

-          מדינה יהודית ולא מדינת כל אזרחיה או מדינת כל ערכיה.

-          משפחה נורמלית של אבא-אמא-ילדים ולא כל מיני סטיות.

-          שבת במרחב הציבורי ולא הפקרות של חורבן רוחני.

-          חינוך טוב וישר ולא רלטיביזם מוסרי.

-          חינוך צה"לי לאומי ולא כל מיני דעות רקובות הפוגעות בחוסנו.

-          עם שמנהיג מדינתנו ולא שטלתנות משפטית בזויה.

לכן  הוקמה מפלגת נועם, נשמת כל המפלגות.  ואחר שהוקמה בחרום של הרגע האחרון, התברר שיש לחכות.

לכן עתה התוכנית היא להקים תנועת נועם רחבה בכל  מרחבי האומה, וב"ה בבחירות הבאות תהיה מפלגה.

מתוך תנועה-מפלגה.

חזק ואמץ.