יהודי ככל הדורות

הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת ]

 

ש: מה דעת הרב על דברי הרב הראשי שגויים רבים עלו לארץ מרוסיה, ויש ליקויים בבתי הדין שמגיירים חלק מהם שלא כדין?

ת: אין לי דעה אישית, אלא דעת ההלכה המקובלת מפי רבותינו במשך הדורות, שגיור אמיתי הוא רק כשיש קבלת מצוות.  אי אפשר לגייר מי שלא מאמין בתורה ולא מקיים את המצוות.

ש: אבל יש עולי רוסיה עם רק אבא יהודי שעלו לארץ בזכות חוק השבות, חיים כאן, מדברים עברית, משרתים בצבא, ומרגישים יהודים לכל דבר, אך הרבנים אומרים שהם לא יהודים וצריכים להתגייר, או אם התגיירו זה לא כדין והם לא יהודים.

ת: לפי ההלכה, יש שתי דרכים להיות יהודי: א. אם האמא יהודיה.  ב. גיור אמיתי.

ש: אבל יש קצינים בצה"ל שלא יכולים להתגייר כי הם אמיתיים ולא מוכנים לחתום שהם שומרים תורה ומצוות, כי זה שקר אצלם.  אך לכל דבר הם מרגישים יהודים.

ת: כדי להיות אמריקאי צריך לעשות מה שהחוק האמריקאי אומר לעשות, לא די להרגיש שאתה אמריקאי.  וכן כאן, כדי להיות יהודי צריך לעשות מה שההלכה אומרת, וזה לא קשור מה שיש בלב.

ש: אבל יש חילונים רבים בארץ ורפורמים ומיניהם בארה"ב שלא שומרים תורה ומצוות והם נחשבים כיהודים?

ת: כדי להצטרף לקבוצה צריך לעשות מה שנדרש בחוק.  כאמור רק מי שאימו יהודיה או מי שעבר גיור אמיתי הוא יהודי.  ההגדרה היא מה שעשו במשך כל הדורות ושלום על ישראל, ולא להמציא משהו חדש.