למד ספר משלי!

הרב שלמה אבינר

 

שלושה ספרים עילאיים כתב שלמה המלך, ספר שיר השירים כולו מלא אהבת ד', ספר קהלת כולו מלא בירורים על יעודו של האדם עלי אדמות, וספר משלי כולו הדרכות מוסר מופלאות.  כל ספר הינו חשוב כשלעצמו.

אך כולם אוהבים ספר קהלת וקל וחומר ספר שיר השירים. ספר קהלת נקרא אצל רבים בחג הסוכות, ספר שיר השירים אצל רבים כל ליל שבת. אך ספר משלי, לצערנו נזנח.

אולי בגלל שאדם אינו אוהב לשמוע תוכחות.  אולי בגלל שאינו במדרגת אוהב את התוכחות, שהיא אחת מ-48 דברים שתורה נקנית בהן.  אולי מפני שהוא מעדיף לשמוע תוכחות מאדם חי מאשר מאדם מת, - וטיעון אחרון זה יש בו מן האמת.  והוא בעצמו מוזכר בספר משלי: "אוזן שומעת תוכחות חיים, בקרב חכמים תלין" (משלי טו, לא).

אכן, אשרינו שזכינו עתה לפירושו של הגאון האדיר רבי סעדיה אזוביב, רב הראשי ודיין באלג'יר, לפני 300 שנה, הנקרא "תוכחות מוסר".  ספר עצום, של מאות דפים, מזון נשמתי מוסרי רוחני לימים רבים, אשר ההדיר הרב שלמה שיש, עם הערות מרחיבות, והרוצה לעמוד על טיבו, יוכל לשמוע שיעוריו של משלי ביוטוב: ספר משלי – ד"ר שלמה שיש.

נחזור לענינינו, מסביר הגאון רבי סעדיה אזוביב שדברי חכם חי עושים רושם הרבה יותר גדול, מאשר אלו של חכם מת, כיון שהוא בעצמו מקיים את דברי התוכחה בחייו, כדברי חז"ל: "כל אדם שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעים" (ברכות ו, ב).

וזאת גם שמענו מרבנו הרב צבי יהודה, שהסביר דברי חז"ל אלה, שאדם  בעל יראת שמים, דבריו נשמעים לו לעצמו (אור לנתיבתי עמ' כה ועמ' שח).