מדינה פלסטינית?!

הרב שלמה אבינר

 

 שאלה: מנהיגים ערבים שוב אמרו, שאם תוקם מדינה פלסטינית ב"גבולות 67", אז יהיה שלום ובטחון.  כיצד להתייחס?

תשובה:

.1 .שקרנים!  א. ב"ה מאז מלחמת יום הכיפורים יש לנו שלום ובטחון.  נכון שיש לפעמים לצערנו פיגועי טרור, אך הם נדירים ביותר, והרבה פחות מאשר במדינות מערביות אחרות, וגם אצלנו אחוז קטן מכל מיני רצח מסיבות אחרות.

ב. הערבים רצחו מאות יהודים גם לפני מלחמת ששת הימים, ולא שינוי הגבולות גרם לכך.

ג. גם לפני מלחמת השחרור רצחו כאן מאות יהודים, אם כן  זה לא קשור למדינה.

ד. גם בגלות רצחו מאות יהודים, אם כן, אין זה קשור לכך שאנו בארצנו.

למשל:

טבח יהודי פאס                        1033

טבח פאסב                               1465              

שוב טבח בפאס                       1912

טבח בעירק                              1941  

וגם טבח הפלאחים בארץ         1834

ה. מוחמד עצמו טבח יהודי קורייט.  אם כן, זו מסורת ישנה.

ו. לכן, אם הערבים רוצים לעצמם שלום ובטחון, הפתרון פשוט: שיפסיקו לרצוח.

2. הארץ הזאת היא שלנו על פי התנ"ך.  הערבים יודעים זאת, הרי הם מאמינים בתנ"ך.  זה גם מוזכר פעמיים בקוראן.

3. לא יזיזו מיהודה ושומרון חצי מליון יהודי!  זה פשע רוחני-מוסרי-לאומי.  אגב, גירוש גוש קטיף של 10,000 יהודים עלה 10 מיליארד.  אם כן, גירוש 500,000 יהודים יעלה 500 מיליארד.  מאיפה יקחו סכום זה?!

*אבל ברוך ד', אנו יושבים כאן לנצח.