מפלגת נועם הלאה

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: אני מבין שמפלגת נועם ממשיכה הלאה, ואני שמח מאוד, כי אני מסכים עם עקרונותיה, ואני גם רואה שכמעט כל עם ישראל מסכים. אבל יש לי שתי שאלות: א. למה המפלגה התבטאה בצורה כה תקיפה?  ב. למה היא פירסמה דברים רעים שפוליטיקאים עשו בלי להציג גם את הדברים הטובים שעשו?  האם אלו דרכי מרן הרב קוק?

תשובה: א. לגבי הסגנון התקיף, אכן נגד תופעות רעות או מחשבות מזיקות, יש להילחם בכל תוקף ולא במילים עדינות, הרי הן מסוכנות.  כך כותב מרן הרב קוק: "הידיעות הרעות, כשנלחמים עליהם, צריכים לצאת במלחמת תגרה לאבדם עד היסוד לבל ירעילו בארסם" (עין איה ברכות ד ה).  יש לומר טוב על הטוב ורע על הרע, במילים ברורות כך התבטאו גדולי עולם בכל הדורות.

וכן כתב מרן הרב: "הצדיק שהוא טוב בעצם, יפעלו דבריו ורעיוניו רק לטובה, וגם אם לפעמים מלא זעם, לא יפעל להרע, מפני שהרעה אינה לפי רצונו האמיתי". (לקט "הצדיק האמיתי" של רבנו הרב צבי יהודה).

ב. לגבי הביקורת על אישים, אין היא באה כדי לבטל את מעשיהם הטובים, אלא להדגיש שאין הם מתאימים לתפקידם.  משל למה הדבר דומה: אם יש מורה לא טוב, יש להחליפו במורה יותר טוב, אף על פי שיש לו גם מעלות.  שהרי כלל גדול: המורה בשביל הילדים ולא הילדים בשביל המורה.  אמנם יתכן שמורה זה ייעלב ואף יאבד פרנסתו, אך קודם כל, יש לנו אחריות על הילדים.

כך הוא לגבי מנהיג פוליטי, עם כל ההערכה כלפיו על מעשיו הטובים, קודם כל יש לנו אחריות על האומה, על המדינה, ולכן כמה שאפשר, יש להחליפו במנהיג יותר טוב.