פרשת בראשית

חוה אמנו או לוסי אמנו

הרב שלמה אבינר

 

ש: שמעתי שמצאו שלד של אשה מלפני 3.2 מליון שנה המכונה לוסי.  הרי זה זמן רב לפני חוה אמנו לפני 5780 שנה?!

ת: הגילוי היה לפני 40 שנה בערך.  בינתיים, לפני כעשרים שנה מצאו שלד של איש מלפני 7 מליון שנה המכונה טומאי.  ומצאו עוד שלדים רבים.

ש: כיצד קדמו לאדם הראשון?  הרי הוא הראשון?!

ת: כך כותב מרן הרב קוק: "היו כבר תקופות רבות קודם למנין תקופתנו, הוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים, ובמדרש רבה (ב"ר ג.  ב"ר ט), "שהיה בונה עולמות ומחריבן", ובזוהר פרשת ויקרא (דף י) שהיו כמה מיני אנשים חוץ מאדם שנאמר בתורה..." (אגרות הראיה א עמ' קה).

ש: מה הבדיל בין אותם יצורים לבין אדם הראשון וחוה אמנו?

ת: צלם אלהים.  וכן כותב רבי עובדיה ספורנו: "ויהי האדם לנפש חיה, היה עם כל זה חיה בלבד, בלתי מדברת עד שנברא בצלם ובדמות" (בראשית ב, כז.  ועיין שם בראשית א, כז).

ש: אז אותם היצורים לא היו בני אדם אלא חיות?

ת: אפשר לומר: דומים לאדם מבחוץ אבל בפנים דומים לחיה.  אגב, הרמב"ם מסביר במורה נבוכים, שגם אחרי אדם הראשון, נולדו כאלה יצורים, שהרי כתוב "ויחי אדם שלושים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו" (בראשית ה, ג).  כלומר עד אז, לא היו כן, כפי שמסבירים חז"ל שהוליד "רוחות", ומסביר הרמב"ם "שדים", כלומר "בהמה צורת איש ותבניתו" (מו"נ א, ז).

ש: אבל בתורה כתוב שאדם הראשון נברא בבת אחת, ולא תוך כדי תהליך התפתחותי ארוך?

ת: פרשת בראשית היא סוד ואינה כפשוטו.  כך כותב מרן הרב קוק: "אין מעצור לפרש פרשת אלה תולדות השמים והארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מליונים, עד שבא אדם לידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעלי החיים" (שמונה קבצים א תקצד).

ש: במה זה בא לידי ביטוי מעשי?

ת: "שצריך הוא לקבע חיי משפחה כקביעות ואצילות רוח, על ידי יחוד אשה שתתקשר אליו יותר מאביו ואמו" (שם).

ש: רבנים חרדים בודאי לא יסכימו.

ת: לא כולם.  הגאון רבי גדליה נדל, מגדולי התלמידים של החזון איש, מזכיר שהעולם נברא לפני יותר מ-6000 שנה, מביא דברי רבי עובדיה ספורנו וכותב: "בריאת האדם בצלם אלקים זהו סופו של תהליך ארוך, שראשיתו ביצור לא שכלי, השייך לקטיגוריה של בעלי החיים, ההולך ומתקדם עד שניתן לו השכל האנושי, ובמקביל גם הצורה הפיסיולוגית של האדם המוכרת לנו...  ההוכחות של דרווין, ושל חוקרי המאובנים, לקיומם של שלבים קודמים כאלה, נראות משכנעות" (בתורתו של ר' גדליה, לרב יצחק שילת, בראשית עמ' צט-ק, מוזכר בגירסה סרוקה בויקיפדיה בערך רבי גדליה נדל).

ש: אז לוסי אינה הסבתא שלנו...

ת: לא.  אנו בצלם אלהים.  ברוך השם.