השקר המרכזי על מרן הרב קוק

הרב שלמה אבינר

 

אין ספור שקרים הופצו על מרן הרב קוק על ידי יהודים המגדירים עצמם יראי שמים.

אך השקר המרכזי הוא שכאילו הוא אמר על האוניברסיטה העברית בירושלים: "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים".

מי שלמד אפילו קצת ספריו ומאמריו, אגרותיו וכרוזיו של מרן הרב, לא יכול להעלות את האיוולת הזו על דעתו, אפילו שניה אחת, אבל היצר הרע עקשן, וכל הזמן ממחזרים אותה קרוב למאה שנה.

אפילו אין זה מכבודו של מרן הרב להשיב על כך, אך כיון שהמשמיצים אינם חדלים ואינם שוקטים, אומר בנדון שני דברים פשוטים שאולי אינם ידועים.

סיפר לי הרב המופלג ישראל גליס שסבו הרב יעקב קלמנוביץ זצ"ל נהג כל שבת לילך לביתו של מרן הרב למנחה, סעודה שלישית, ערבית ומלווה מלכה.  והוא גם התלווה לרב כאשר נאם באוניברסיטה. לכן הוא שאל את סבו על הפשקווילים בירושלים נגד אותה אמירה על האוניברסיטה "כי מציון תצא תורה".  סבו עשה תנועת ביטול: הייתי שם והרב לא אמר "כי מציון תצא תורה" – כלומר מהאוניברסיטה – אלא "מציון תצא תורה", - כלומר מבית מקדשנו.  ואכן אפשר לראות זאת במסמך עצמו של האוניברסיטה, שכך הוא סיומו:

"הננו שואפים שיבוא המכון הזה... ותתקיים בו תפלת רבי נחוניה בן הקנה: שלא יארע תקלה על ידי.  וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחות שאננות, ונזכה לראות בשמחת גויינו, ובבנין בית מקדשנו ותפארתנו, אשר אליו ינהרו כל הגויים, לקחת תורה מציון ודבר ד' מירושלים, אמן".