Goodbye Mr. Reid

הרב שלמה אבינר

 

מיהו ג'ון רייד?  האדם שהמציא את שיטת חקירת החשודים הכי נפוצה בארצות הברית: טכניקת רייד.  זו שיטת תשאול מאוד מובנית כדי להפיק בחקירה פלילית את המיטב מן הנחקר, בין שהוא חשוד בין שהוא עד.

בודאי מצוה גדולה לגלות את האמת, הבעיה היא שבשיטה זו יש אחוז גדול מאוד של טעויות והודאות שווא שנסחטו שלא בצדק.

וזאת למה?  כי היא בנויה גם על מניפולציות ושקרים.  דוגמאות של אמירות:

-          אם תודה, זה מאוד יקל על עונשך.

-          שותפיך הודו וגלגלו עליך את הכל, לכן אם תסגיר אותם, תזכה להקלה משמעותית.

-          אנו ממילא יודעים שאתה אשם, לכן כדאי לך לגלות.

-          אני השוטר הטוב, הרוצה טובתך, אז כדאי שתודה, שאם לא כן, תיפול בידי השוטר הרע, שיחפש בכל דרך את רעתך.

-          העבירה חמורה מאוד, אבל חלקך זעיר, לכן כדאי לך להודות.

-          האם תכננת זאת מראש או שזה קרה רק באותו רגע, - מה שנקרא השאלה האלטרנטיבית, השוללת אפשרות שלישית שהוא לא עשה כלום.

-          אתה רואה שאני חבר שלך ורוצה טובתך, ואז אני אומר שכדאי לך להודות.

ואכן פעמים רבות התגלה בעזרת בדיקת DNA שמבצע הפשע היה אדם אחר, ושהאדם שהודה היה חף מפשע.  לפעמים מופעל עליו לחץ רב, לכן הוא מודה כדי למצוא מנוחה לנפשו.  לפעמים מופעלת עליו שטיפת מוח עד שהוא בעצמו מאמין שהוא ביצע את הפשע.  תופעות אלה שכיחות במיוחד אצל קטינים.

כאמור, שיטה זו היא עדיין השיטה הכי נפוצה בארצות הברית.  באירופה היא נשללה בארצות רבות.  לצערנו, היא קיימת בארצנו, הן לגבי נחקרים, הן לגבי עדים, הן לגבי עדי מדינה, כמפורסם.  ובגלל סחיטה באיומים והפחדות מחוכמות, התברר שרבים הודו בפשע שלא ביצעו ובאמת הינם חפים מפשע.

עלינו לנקות את מערכת המשפט שלנו מעוולה זו, ולפטר סופית את שיטת רייד.  Goodbye Mr. Reid.