שו"ת בחירות - נגלה שלישית

הרב שלמה אבינר

 

 

ש: יש אומרים שבחירות בפעם השלישית זו בושה.  אכן?

ת: אסור להעליב אנשים, קל וחומר חברי כנסת, שרים וראש ממשלה.  גם אנחנו לא תמיד יודעים את כל השיקולים.

ש: חרדי אמר לי: ברוך השם שהמדינה נפלה, להראות שהיא שקר, ושד' ישלח לנו כבר את המשיח.

ת: המדינה לא נפלה.  יש מדינה ויש ממשלה זמנית.  גם ממשלה זמנית היא ממשלה עם כל הסמכויות.  המדינה אינה שקר, אלא מצוה גדולה מאוד, כדברי הרמב"ן בהשגה ד' על ספר המצוות לרמב"ם.  ודאי שהמשיח עדיף לאין ערוך, אך אף אחד אינו יודע מתי יבוא משיח, כדברי הרמב"ם הלכות מלכים יב ב.  ובינתיים גם הישיבות של החרדים מקבלות תקציב מהממשלה, מה שאין כן באמריקה.

ש: כיצד להבין שהמפלגות אינן מצליחות להתאחד?

ת: ודאי מצוה גדולה להתאחד, אך יש להבין שאין זה פשוט כל כך.  זה פעמים רבות תהליך ומאבק.  מרן הרב קוק כותב: "מתרבה סגולת האחדות באומה... טמונה היא סגולה זו במטמון של קטיגוריה (=מכוסה בכיסויים של ביקורת) ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה" (אורות עמ' עז).  סך הכל, כלל ישראל הולך ונבנה (עיין אגרות ראיה ב עז-עח).  אם תרצה לדעת מה זו אומה לא מאוחדת, ראה מה קורה למשל בסוריה: חצי מיליון הרוגים, שישה מיליון שברחו מהארץ, ותשעה מיליון שברחו מבתיהם.  הקיצור, על אף הביטויים החריפים, בפנים יש אהבה (ועיין אגרות שם רג-רד).

ש: בכל זאת אנחנו מוכרחים להודות שהמצב  אינו נעים.

ת: נכון.  אך תמיד יש לראות את הטוב ברובו ואת הרע במיעוטו.  אשרינו שיש לנו מדינה, שיש לנו ממשלה, שיש לנו צבא, שיש לנו כלכלה, שיש לנו אחוה, שיש לנו תורה.  אילו פינו מלא שירה כים, אין אנו מספיקים להודות לד'.  זה הכלל, צריך פרופורציה.

ש: גם לא נעים שיש האשמות נגד ראש ממשלתנו.

ת: נכון.  אך גם כאן יש לראות הכל בפרופורציה.  קודם כל, כל זמן שהאשמה לא הוכחה, אדם הוא בחזקת כשרות, מה שנקרא בחוק חזקת חפות, ומה שהתקשורת כל הזמן בוחשת בזה, הוא עוון גדול.  אך גם אם יתברר שהכל אמת, יש לראות את התמונה במילואה, כדברי הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב, שאדם נדון על פי רובו.  לראש הממשלה יש זכויות עצומות בשמירת בטחון המדינה, בכלכלה, במדיניות חוץ ועוד.  חברי כנסת חילוניים שמתנגדים לו לפעמים אומרים בחיוך: יש לו סייעתא דשמיא...

ש: גם במדינות אחרות יש כאלה משברים של בחירות?

ת: יש שם משברים יותר קשים לאין ערוך.  מאז קום המדינה, עברנו משברים רבים, אך לעומת מדינות אחרות, יצאנו מאוד בזול.  ולזכור העיקר: עצם קום המדינה הוא אושר עצום.  הכל יחסי.  כשהייתי תינוק, הוריי התחבאו כדי שלא נגיע למחנה השמדה.  אז להודות לד'.

ש: גם בחירות עולות מיליונים שעדיף היה שילכו לעניים.

ת: אין ספק. אך גם בזה אין להגזים.  תקציב המדינה הוא מאות מיליארדים.  וכסף רב הולך לדברים הרבה יותר גרועים.  אבל סך הכל, עלינו לשמוח שכלכלת מדינתנו היא מאוד יציבה.  אשרינו.

ש: מה תפקידנו, אנו העם הפשוט בנסיבות כאלו?

ת: להרבות אהבה.  אם פוליטיקאים מדברים בתקיפות נגד מתחריהם, זה בגלל שהם חושבים שבכך הם ימצאו חן בעיני הבוחרים.  מהרגע שהבוחרים לא ירצו בזאת, גם נבחריהם יחדלו.  לכן, אני עכשיו אומר בשם כל העם: אנא חדלו מיד מן העקיצות.  אמנם לא קיבלתי מנדט בשם כל העם על כך, אבל  ברור שזה רצונו.

ש: ומה בדבר המפלגות הדתיות-הלאומיות, האם תצלחנה להתאחד הפעם?

ת: איני נביא.  אך לא לשכוח שלא די באיחוד טכני-מעשי-תועלתני, אלא צריך איחוד פנימי-אמיתי.  נקוה.

ש: אז סך הכל, עלינו לשמוח מהמצב?  אין סכנה שמרוב תפיחה עצמית על השכם, נירדם בשמירה ולא נתקדם הלאה?

ת: כלל גדול: אל תשלים עם מה שיש, אך אל תזלזל במה שיש.

ש: שאלה עדינה: האם הפוליטיקאים באמת פועלים לשם שמים או הם נדחפים על ידי אינטרסים אישיים ויצרים?

ת: גם.  המצב מורכב.  הם בני אדם.  פעם באתי לאיזה טקס, הושיבו אותי על יד מישהו ואמרו לי: זה דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר.  אמרתי לו: שלום, כבוד הרמטכ"ל, פעם שאלתי את הרב אבי רונצקי זצ"ל לגביך, איזה מין אדם אתה.  אמר לי: ודאי, אני מכיר אותו, אני הבאתיו לצה"ל.  ומה הוא אמר עליי?  שאל קצת מוטרד.  עניתי לו: הרב רונצקי אמר לי: הוא כמוך, לא הכל טוב, לא הכל רע.  אמר לי דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר: זה נכון, אני לא הכל רע, אני לא הכל טוב.  ב"ה איש עניו, איש אמת.  וכך הם גם חברי הכנסת שלנו והשרים שלנו.  כמובן, המשיח יהיה כולו טוב לעילא ולעילא.

ש: ואיך נגיע למשיח?

ת: אנו בדרך.  פעם אמרו שהציונות היא המדינה בדרך.  ואנו נאמר שהמדינה  שלנו היא מלכות המשיח בדרך.