בעד מי נבחר

הרב שלמה אבינר

 

אנו נבוכים, מול סיבוב בחירות שלישי.  שתי המפלגות הגדולות לא הצליחו להתאחד.  גם המפלגות הדתיות-הלאומיות לא הצליחו.

אכן, מלאכה קשה היא זו.  לא שאינינו רוצים אחדות.  זה דבר הכי יקר לעם היושב בציון, ויחד עם זה, הכי קשה. כי לא די לנו באחדות טכנית-פרקטית-מעשית, אלא אנו שוחרים אחדות פנימית-אמיתית-שורשית.  ולכן אנו מגששים.

אנו בתקופת מעבר בין גלות לגאולה, בין "עם מפוזר ומפורד בין העמים" לבין "כנוס את כל היהודים", כלומר כלל-ישראל.  כלל-ישראל אינו אוסף של יחידים, אלא מדרגה יותר גדולה.  עם!  אנו נולדים מחדש ועוברים חבלי לידה ויסורים, ואנו תוהים.  האפשרי הוא הדבר?!  האפשרי להושיב מסביב לשולחן אחד אנשים כל כך שונים, כל כך מחולקים בדעותיהם, הן לגבי חיי היחיד, הן לגבי חיי האומה.  שמא נגזר עלינו מצב שאין מלך ישראל וכל אחד הישר בעיניו יעשה, ועם ישראל הוא שישלם את המחיר, של מלחמות היהודים ביהודים.

ואנו משיבים בבטחון מוחלט: אפשר הוא הדבר, הכרחי הוא הדבר, ודאי הוא הדבר.  המאחד הוא לאין ערוך יותר גדול מהמפריד!  לפעמים, אדם רק יראה לעיניים, ולכן לא יכיר את המאור שבנשמותינו, אותו מאור בנשמות כולנו.  זה הסולם מוצב ארצה אשר ראשו מגיע השמימה, שבעזרתו נטפס לאחדות הנכספת, שהיא כאוויר לנשימת נשמתנו.

את אחיי אנכי מבקש, ואותם מצאתי שאהבה נפשי, בארצי.  זו עבודתנו עתה, עבודת האחדות, עבודת השלום הפנימי, עבודה נפשית ושכלית עמוקה, ועבודה מעשית בשדה החיים.  הקשיים אינם באים כדי לייאש אותנו, אלא אדרבה כדי לעורר אותנו.  הם מדברים אלינו.  דרכם נשמת האומה מדברת אלינו.  היא זועקת לאחדות.  הפיזור הוא שקר, האיחוד הוא אמת.  אמת של מאמץ, של עבודה, של מהפך פנימי.  ויחד עם זה, אמת של אושר, אמת של ברכה, אמת של אור.

בעד מי נבחר?  בעד מי תבחר?  בעד עמנו, אשר בחר בנו מכל העמים.