שמע ישראל, כותלנו אחד

הרב שלמה אבינר

 

כמו שד' אחד, כמו שעם ישראל אחד, כמו שהתורה אחת, כך הכותל הוא אחד.

עובדי עבודה זרה חותכים את רבונו של עולם לחתיכות, ואומרים שהם החליפו אותו, למחצה, לשליש ולרביע.  הצדוקים והבייתוסים והקראים חותכים את התורה לחתיכות, טוענים שתורה שבכתב היא מן השמים ותורה שבעל פה היא מן הארץ.  והרפורמים חותכים את הכותל לשנים, חלק על פי מסורת ישראל של אלפי שנים של קדושה וטהרה, וחלק על פי ההתנהגות הגויית שלהם של הצגה ופריצות.

ואנו תלמידי אברהם אבינו אומרים: אחד.

כמו שמדינת ישראל אחת, כמו שצה"ל אחד, כך הכותל הוא אחד.

יש חותכים ארץ ישראל לחתיכות, חתיכה ליהודים וחתיכה לערבים.  יש חותכים צה"ל לשנים, חלק של נאמנות לאומה ולמוסר וחלק עם דעות כוזבות והתנהגויות שפלות.  ויש שחותכים את הכותל לשניים, מקום תפילה ודבקות ומסירות ומקום של מאבקים פוליטיים.

ואנו תלמידי משה רבנו אומרים: אחד.

אשרי כל המוסרים נפשם בעד הכותל האחד.

אשרי בנות ישראל הטהורות והכשרות תלמידות האולפנות, שבאות כל ראש חודש מרחוק להתפלל בכותל ומצהירות כלפי ד', וכלפי עם ישראל, וכלפי העולם כולו: הכותל אחד.

אשרי כל המסייעים בכספם ותורמים עבור ההסעות ולהם חלק מבורך בכותל האחד.