מה ד' רוצה ללמדנו עם קורונה

 שלמה אבינר


 

ש: מה ד' רוצה ללמדנו על ידי קורונה?

ת: למה דווקא על ידי קורונה, אינינו יודעים.  מאז החורבן אין לנו נביאים.  על כל פנים, קורונה אינה המחלה היחידה.  מתו מקורונה במשך חודשיים כשלושת אלפים איש, אבל כל חודש מתים ממחלות כמיליון איש.

ש: אם כן, אשאל: למה ד' ברא מחלות?

ת: גם זאת אינינו יודעים עד תום.  באופן כללי, ד' ברא צרות בעולמו.  ויש עוד צורת מלבד מחלות.  למשל רעב.  כל יום מתים מרעב שלושים אלף ילדים.  גם מלחמות הן צרה גדולה.  והשואה היתה דבר נורא ואיום.

ש: אם כך, למה ד' ברא צרות.  וכי אינו יכול לברוא עולם כולו טוב?

ת: בודאי יכול.  בתורה כתוב בבריאת העולם פעמים רבות: כי טוב.  אך גם הרע הוא לטובה.  יוצא ממנו טוב יותר גדול.

ש: איזה טוב יוצא מן היסורים?

ת: הם מכפרים על האדם, מטהרים את האדם, מעוררים אותו לתשובה.

ש: אם כן, גם הקורונה בא לעורר אותנו לתשובה.  אבל האם אפשר לדעת על איזה דבר ייחודי יש לעשות תשובה?

ת: זה ענין אישי.  כל אחד בעבירות שלו.  רבנו אברהם בן הרמב"ם מספר שפעם אביו נשאל על ידי אדם על מה עליו לעשות תשובה.  השיב: על זה.  כלומר על עצם מצבו, שאדם אינו יודע על מה לעשות תשובה, על זה עליו לעשות תשובה בראש ובראשונה.