נטיות הפוכות וחופש הדת

הרב שלמה אבינר

 

מעשה שהיה, כך היה בארצנו הקדושה.  בשנת תשע"ז בית-דפוס נתבקש להדפיס חומרי פרסום של נטיות הפוכות.  הוא סירב: "אינינו עוסקים בחומרי תועבה.  יהודים אנחנו".  הוא נתבע בבית-משפט וחויב עתה לשלם פיצוי 50,000 שקל.

ומעשה שהיה בארצות-הברית בשנת תשע"ב.  זוג גברים בעל נטיות הפוכות ביקשו מבעל מאפיה לעצב להם עוגה לכבוד מסיבת "נישואים" שלהם, ובהיותו גוי דתי, הוא סירב.  הוא נתבע בבית-משפט עליון של ארצות-הברית וזוכה בשנת תשע"ח.

ראה כאן:

https://en.wikipedia.org/wiki/Masterpiece_Cakeshop_v._Colorado_Civil_Rights_Commission

https://www.youtube.com/watch?v=Qkwp7BbueqY

מסקנה: יש יותר חופש דת בארצות-הברית מאשר אצלנו.  בכל זאת, נמשיך לגור בארצנו הקדושה ולא נעבור לארצות-הברית.  גם על התועבה הזאת נתגבר.  

גם לא נוציא את התנ"כים מכל בית ישראל, שהרי כתוב בהם: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, תועבה הוא" (ויקרא יח, כב).