נישואים עם גוייה - בגידה

הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת]

 

ש: הרב כתב בחשבון טוויטר שלו: "האם נשוי עם גוייה יכול להדליק משואה ביום העצמאות? - הרמב"ם כותב שנישואים עם גוייה הם סוג של בגידה חמורה, שהרי נדבק בגויים שד' הבדילנו מהם, הלכות איסורי ביאה יב ח, לכן הרגש הלאומי הטהור מתקומם נגד זה".  הדבר עורר סערה גדולה...

ת: קודם כל  לא נראה שזה רעש גדול.  כמה יש יהודים בארצנו?  - 7 מיליון.  כמה רעשו?  מיליונים?  אלפים?  או כמה מאות?  שאל את המיליונים של  עמנו עם ישראל: האם אתה רוצה שבנך יתחתן עם גוייה?  ישיבו לך שלא.  אין זו המצאה שלי, זה כתוב בתורה: לא לקחת מבנות הגויים לבניך (שמות לד טז), ולא תתחתן בהם (דברים ז ג).  וכן נחמיה אמר להיפרד מנשים גויות וכן עשו.  וזה מוזכר בגמרא.  הרמב"ם כותב שזה יותר חמור מעבירות אחרות מסוג זה, בגלל שהוא נדבק בעם אחר (הלכות איסורי ביאה יב, ח), וגם הילדים הנולדים ממנו הם גויים (שם ז), אלו דברים פשוטים.  אך לצערנו, יש צורך להזכיר דברים פשוטים.

ש: אבל רבים התרגשו כאשר זמר זה הדליק משואה, במיוחד כאשר דיבר על חיילים שמסרו את הנפש.

ת: איני מכיר זמר זה, מיהו ומהו.  על כל פנים, לא הזמרים הם הבונים את עם ישראל.  הבונים את האומה הם החקלאיים, הפועלים, האמהות, האבות, הרופאים, החיילים, הרבנים וכל העובדים קשה.  אולי אמר דבר מרגש, אך הוא לא מי שיחליט מי יהודי ומי אינו יהודי.  בזמנו, בן גוריון שאל אישים גדולים מי הוא יהודי, והדברים נרשמו בספר שלם.  למעשה, התקבלה ההגדרה של כל הדורות: יהודי הוא מי שאמו יהודיה, או שהתגייר כדת וכדין.  אך מי שאמו גוייה אינו יהודי.  בגלות, זו מלחמת קיום עצומה.  נישואי תערבות הם אסון נורא.  כל יום מתחתנים כך בעולם 300 יהודים, כל שנה 100 אלף, כל עשר שנים מיליון, ומאז השואה 6 מיליון, שנישאו נישואי תערובת ונמחקו.  קוראים לזה השואה השקטה.  לפני חמישים שנה היתה סערה בארצות הברית עקב הסרט Bridget Loves Bernie, על נישואים מעורבים.  הקהילה היהודית מחתה והסרט ירד מן המסך.

ש: אבל האם לא שייך לכבד יהודי כזה?

ת: אנחנו אוהבים כל יהודי, אבל אנחנו לא רשאים לתת לו מעמד ולגיטימציה. מי שמדליק משואה הוא דגם לחיקוי עבורנו.  אם אדם חוטא בחדרי חדרים, זה חשבון אחר, אך לא כאשר זה מגיע לפרהסיא.  מרן הרב קוק כתב לרב אחד באנגליה: "ישר חיליה על אשר יאזר כגבר חלציו לקנא קנאת ד',  להרחיק בכל מה דאפשר את הבוגדים בברית ד' ותוה"ק, להיטמע בבנות גויי הארץ.  ומי זה אשר לא יתן צדק לפעלו הטוב.  ומעשה נחמיה יוכיח, שהבריח את בן בן אלישיב הכה"ג, בהיותו חתן לסנבלט, ולא נשא פני גדול, ותחשב לו לצדקה עד עולם, ולשון הרמב"ם בפי"ב מה' אסו"ב שהוא כאילו נתחתן בעבודה זרה, ויש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו, ע"כ תחזקנה ידי כת"ר.  ואקוה בעה"י שרבים ושלמים יחזקו את ידיו לטהר כרם בית ישראל, ולהאיר אור קדושת היהדות במבואות האפלים, וד' יהיה אור לנו, וישיב לב רחוקים לשוב לצור מעוזם, לטוב להן כל הימים"  אגרות ג, תתקיט.

ועוד מעשה שהיה.  איתמר בן אבי הביע ביקורת על מה שכתוב בתורה "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ד'", איסור נישואים עם גוי.  מרן הרב קוק פירסם כרוז תחת הכותרת "מחאה פומבית": "עם כל מה שהננו כבר מורגלים מכל צד לשמוע דברי מחרפים ומגדפים, בכל זאת גם לחוצפה ולנבלה יש גבול".

"והנני מכריז בזה את מחאתי הפומבית נגד פה דובר נבלה, ואומר לו: דיך, סתום פיך"! (כרוזי הראיה 112).

ש: מה יעשה בכל זאת יהודי שפגש גוייה, וקרה לו מה שקוראים היום: התאהב בה?

ת: יכול להיות שהתאהב בה, אבל עליו להתגבר על יצרו. יש לאדם בחירה חופשית. לא די להתאהב. אפילו הפילוסוף אפלטון, שאינינו תלמידיו, כתב ספר בשם "המשתה", בו הוא דן בהגדרות השונות מהי באמת אהבה. לכן, אמנם הוא התאהב, אך אדם אינו יכול לעשות כל דבר שהוא אוהב.  כך מחנכים כבר ילד קטן.  יש גם חשאיפות עליונות, מוסריות, רוחניות, לאומיות.

ש: בבתי-משפט בארצנו יש מגדירים אמירה כזאת כגזענות, אפליה, מה שהרב אומר שיש הבדל בין ישראל לעמים?

ת: לא אני אומר, אלא רבונו של עולם אומר "המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים", כך אנו אומרים כל מוצאי שבת.  אבל זה תלוי מה קוראים גזענות: להשתלט על אחרים, לבזות אחרים, לדכא אחרים – אז אינינו גזענים.  אבל אם גזענות היא שאנו רוצים לשמור על עם ישראל, הרי יש לנו חובה לשמור על עמנו שלא ייעלם מעל פני כדור הארץ.  לולא כך נהגנו כל הדורות, עם ישראל כבר לא היה קיים חלילה, כולל אותם בתי משפט.  על זה עומדים היום אותם בתי משפט.

ש: תודה רבה.

ת: נזכה כולנו להוסיף טהרה, קדושה, מידות טובות, יושר, דברים פשוטים של עמנו, ונמשיך לבנות את ארצנו ולהיבנות בה במפלאות ד' על עמו ועל ארצו.