אסטריקס היה יהודי?

הרב שלמה אבינר

[ראיין: הרב מרדכי ציון]

 

ש: התפרסם מאמר שאסטריקס, גיבור הקומיקס, קשור ליהדות.  פעם שמעתי שגם הרב התבטא בנדון...

ת: זה לא נושא חשוב.  יותר טוב ללמוד חומש רש"י.  אך כיוון שאתה שואל, נקיים "יתרון לחכמה מן הסכלות", במובן של הוצאת דברי חכמה גם מן הסכלות.

אם כן, המחבר, רנה גוסיני, היה יהודי, אביו נולד בוורשא, וסבו היה רב: הרב אברהם גוסיני.

בתו חנה סיפרה שאביה היה אבא יהודי אמיתי, נאמן למסורת (הוא אפילו היה מחקה את הסבתא של כיפה אדומה, במבטא יידיש).  זהותו היהודית היתה חזקה.  סעודת ליל שבת היתה חשובה מאוד בעיניו.  הוא ראה ערך בלימוד לשון הקודש, השפה העברית.  נסיעתו המשפחתית האחרונה היתה בארץ ישראל.  זו היתה הפעם הראשונה עבורו.  הוא חבש כיפה מול הכותל המערבי, התפלל והשחיל פתק בין האבנים. הוא נקבר בחלקה היהודית בבית הקברות  בניצה.  יש נר נשמה לזכרו בבית הכנסת בנוילי.  עד כאן העובדות.

השאר רק שמעתי, ואיני יודע אם זה נכון.  פעם הוא הסביר בטלוויזיה, שלסיפור על כפר קטן הגאלי המחזיק מעמד נגד הרומאים, הוא לקח השראה ממרד בר כוכבא: אסטריקס הוא בר כוכבא, והמובן של אסטר בלטינית הוא כוכב, כהן-העץ הוא רבי עקיבא, ושיקוי הקסם הוא התורה.

אלו מילי דחכמתא שיוצאים ממילי דשטותא.  עיין אורות הקודש א עח.