לימוד זכות על אשתו

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: כיצד אני מלמד זכות על אשתי?  היא עושה דברים רעים, מה שמאוד מרגיז אותי, וגם מעכיר את האווירה?

תשובה: יש שלושה נתיבים:

א.      לא בטוח שמה שאתה חושב שהוא רע, הוא באמת רע.  אולי אינך מכיר את כל הנתונים המציאותיים וגם את כל הנתונים הנפשיים של אשתך.  לפני שמחליטים סופית, יש לשוחח איתה.

ב.      גם אם נחליט שזה דבר רע, אולי היא עושה זאת מתוך כוונות טובות.  כמובן, אין זה מצדיק, כמשל הידוע של הכסיל והתרופות בספר הכוזרי.  אך יש הבדל בין מזרח למערב, בין העושה דבר רע מתוך רצון רע ורשעות, לבין העושה זאת מתוך מחשבה שהוא פועל דבר טוב.

ג.       הרמב"ם מביא בהלכות תשובה פרק ב שאדם נדון על פי רובו.  רובו זכויות, צדיק.  רובו חובות, רשע.  בודאי יש לאשתך זכויות רבות.  הצרה היא שהאדם מתרגל למעלות אשתו, הן נראות לו כמובנות מאליהן, והוא כבר לא מתרגש מהן.  אבל החסרונות הינן מרגיזים, אז נוצר רושם מוטעה שהכל רע.  לא כן.  הרוב טוב.  קח לך פנקס, רשום עליו כל מעלות אשתך, וקרא אותו מידי יום ביומו.  אכן אשתך, אינה מלאכית, היא רק בן אדם, אך גם אתה אינך אלא בן אדם.  וגם אני הדל אני רק בן אדם.  היה חכם בגמרא שאשתו הציקה לו, ובכל זאת, תמיד קנה לה מתנות.  תמהו תלמידיו.  הסביר: דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא (יבמות סג, א).