ביום השואה הבינלאומי - מי בינלאומי?

הרב שלמה אבינר

 

אכן מאורע כביר שראשי ממשלות רבים בעולם באו אל מדינתנו להשתתף בצער על השואה.  אך עדיין יש לשאול.  יום השואה הבינלאומי - מה הענין הבינלאומי - היום או גם השואה?

לצערנו גם השואה.  לא רק הגרמנים הארורים, שנמחק מהם צלם אלהים, אלא גם עמים רבים שתפו פעולה או שתקו או לא עזרו.  נתנו לבנות מחנות השמדה בארצם, לא פוצצו את פסי הרכבות לאותם מחנות, סרבו לתת מחסה ליהודים בארצם, ועוד ועוד.  אכן, גם העמים האחרים, ברובם הגדול, היו שותפים של עמלקיות זו, במישרים או בעקיפין, במעשים או בשתיקה.

האם לקחו אחריות?  האם תקנו?  האם ביקשו סליחה?  ויש לדעת שבקשת סליחה אינה אמירה בעלמא.  מעשה בראש ממשלה של מדינה מסויימת שביקר בכותל ואמר: היה לו חלק בשואה, סליחה.

זה הכל?!  על ששה מיליונים הרוגים, די במילה אחת?!

זאת ועוד, שגור בפי רבים שהאנטישמיות לבשה לבוש חדש של אנטיציונות.  ב"ה, יש לנו מדינה, יש לנו צבא.  אך יש לנו אויבים, שמצפים יום יום להשמידנו.  האיראנים הציבו בסוריה מאתיים וחמישים אלף טילים מופנים נגד מדינת ישראל. אז אולי תאמרו לי, ידידים יקרים של יום השואה הבינלאומי, מה אתם עושים נגד זה?  בלבנון הקימו יחידות קומנדו לאלפים שמטרתן לכבוש את ישובי הצפון ועוד.  אז אולי תאמרו לי בטובכם איפה אתם, ידידים.

ועוד, ב"ה יש לנו מדינה.  אמנם זו מדינה קטקנטונת אך אנו מאוד אוהבים אותה ומסרנו נפשנו בשבילה ומוסרים נפשנו בשבילה.  אז אולי תאמרו לנו למה אתם תומכים באלו שרוצים לחתוך ממנה חלקים.  בהתחלה הבטיחו לנו האנגלים ועוד אומות העולם שטח מסויים, אך בסוף הפרו הבטחתם ונתנו את הרוב לערבים.  ועתה שוב מעלים רעיון לעשות רשעות כזאת.  אז אני שואל אתכם: איפה אתם.  לקחת מעם את מדינתו, זה כמו לעשות לו שואה.  לחתוך ממנו חלק ממדינתו, זה כמו לעשות לו שואה חלקית.

חזרנו לאותה צביעות עולמית: מילים, הן בזול.  דבר נבחן על ידי מעשים.  אמנם גם למילים יש ערך, לרצון יש ערך, לביקור רבתי עם יש ערך, ללא ספק.  ועל זה אנו מברכים אותם ומוקירים אותם.  אז זו רק חצי מלאכה.  ואידך זיל גמור.  את השאר, אנא סיימו.