הערות לשליח ציבור

הרב שלמה אבינר

 

(אבל כמובן, הרב של בית הכנסת הוא הקובע).

-          גש להתפלל אם הגבאי מבקש ממך, אל תשהה את התפילה, ואין חובה לסרב.

-          אם אתה בעל חיוב, אתה יכול לגשת בלי בקשת הגבאי.

-          התפלל במתינות לא מהר מדי ולא לאט מדי.

-          אל תבלע מילים אלא בטא בצורה ברורה.

-          התפלל בנוסח שלך ובהברה שלך גם תפילה בציבור.  אבל בתחנון, אל תפסיד לאחרים שאומרים יותר, ומותר לך לומר.

-          אמור בקול רגיל ולא בלחש גאל ישראל גם שחרית וגם בערבית.

-          לחזרת הש"ץ המתן לרב, ואם אין רב, אז לרוב הציבור.

-          פסוקי קדושה: קדוש, ברוך, וימלוך – אמור בקול רם.

-          אל תאריך בסיום כל ברכה, כדי שהציבור לא יענה אמן טרם סיימת.  וכן בקדיש, קדושה וברכו.  והמשך כאשר הציבור סיים לומר אמן.

-          מודים דרבנן אמור בקול רם את כולו.

-          ברכת כהנים, הקרא בקול רגיל, לא חלש, ולא חזק ולא סלסול.

ד' יברך אותך.