מה לא לעשות בבית הכנסת

הרב שלמה אבינר

 

 אשרינו שזכינו לבתי-כנסת, מקומות של עבודה שבלב לד' יתברך.  יחד עם זה, יש כמה דברים שאין לעשות שם.

-          כבה מכשיר סלולרי לפני כניסתך.  אינך רופא תורן או קצין תורן.

-          כמה שאפשר, לבש בגדים נקיים ומכובדים.  לא היית לובש בגדים מלוכלכים ולא מכובדים מול מלך.  קל וחומר מול מלך מלכי המלכים. 

-          התעטף בטלית נקיה, בלי לכלוך שחור במקום הצוואר.  הרי לא היית לובש חולצה כזאת.

-          בשבת אל תמחא כפיים או תדפוק על השולחן.  לא ברור מי המציא זאת בזמן האחרון, אבל אין לזה ערך של תפילה. ואנו לא מכוונים יותר בתפילה ולא יותר צדיקים מאשר רבותינו לאורך הדורות.  יתר על כן, בשולחן ערוך כתוב שיש איסור בכך, אלא מוטב יהיו שוגגים ולא מזידים.  לכן לא נעיר למי שעושה כן בביתו, אך בית-הכנסת אינו רכוש פרטי שלך, אל תשתלט, אלא שאל את הרב שם, וקל וחומר לגבי דפיקת שולחנות.

-          אל תתעטש בקול, אל תגהק קול, או תפהק בקול.  לא היית נוהג כן בתאטרון.

-          בשבת, אל תצא מיד, כדי לא להיקלע בחוץ בתצוגת אופנה של נשים.

-          אל תשוחח.  זה בזיון התפילה ובזיון כבוד ד'.  ואם קולך נשמע, זה גם בזיון שאר המתפללים שאתה מפריע להם.

-          אל תקרא גליונות שבת בזמן תפילה.  כל השבת לפניך בשביל זה.  אל תבזה את התפילה.

-          מתפללת יקרה, אל תשירי בקול, כך שקולך נשמע אצל גברים.  תפילה היא כדי להיטהר, לא כדי לחטוא.

-          כשאתה לוקח סידורים וחומשים, אנא החזר למקום.  הגבאי אינו עבד שלך.  ומה טוב שתעזור לגבאי להחזיר את אלה שאחרים לא החזירו.

-          כנ"ל גליונות שבת.

-          שב בחרדת קודש ולא נשפך על הכסא.

-          אל תחלק סוכריות לילדים של אחרים.  הסוכר הוא הרעל הראשי בעולם.  לגבי ילדיך שלך, יש לך שיקולים חינוכיים.  אבל אין לך רשות להרעיל ילדם של אחרים.

-          בזמן אנעים זמירות אל תעמוד עם הגב לארון הקודש הפתוח ובודאי אל תפטפט.

ד' יברך אותך.