אנא מהנוסעים לאומן

הצילו את בית החיים !

הרב שלמה אבינר

 

אני הדל איני תלמיד רבי נחמן

גם איני נוסע לאומן.

אבל אני מכבד את רבי נחמן

ואת בית החיים בו הוא נטמן.

לצערנו, מתחולל בו חילול השם נורא

שמזעזע כל אדם, גם אם אינו חסיד ברסלב

ואפילו אם אינו דתי.

שהרי לפני כמה שנים סומנו גבולות בית הקברות

ולכן התחילו יזמים דתיים לבנות קריה מסביב

אלא שמהר מאוד התברר

שבית הקברות מגיע גם עד שם.

הקבלנים שברו קברים, רסקו שלדים

זרקו עצמות במזבלה העירונית.

באו היזמים  עם חכמי ברסלב לבית דין צדק

שפסק שלושה דברים

א.      להפסיק העבודות מיד

ב.      להחזיר העפר והעצמות לשם

ג.       כל מה שייבנה שם אסור בהנאה.

אבל היזמים מתעלמים מן הפסק וממשיכים לבנות.

לכן רק נותר פתרון אחד

שכל הנוסעים לאומן

יפרסמו קבל עם ועדה

שהם לא ייכנסו לכל מה שייבנה שם.

אז יבינו שאין טעם להמשיך.

רק נזכיר שבאותו בית חיים

נטמנו 30000 יהודים שנטבחו

על ידי ההיידמאקים בשנת תקכ"ח.

לכן רבי נחמן חשק להיקבר שם איתם.

ואם זה היחס העכשווי אליהם

זה נורא ואיום.


עוד בענין בית-החיים באומן

 

וזאת למודעי

לגבי מה שפירסמתי בי"א בתשרי באתר כיפה

בענין בניה בבית-הקברות של אומן,

הנה אנשים נאמנים מסרו לי חומר נוסף

של תלמידי חכמים

הן לגבי המציאות שם

הן לגבי פסקו של הבד"ץ

ומתברר שיש מחלוקת גדולה לצערנו.

ולכן אני הדל נמנע

ואיני מכניס ראשי בין הרים גדולים

וכל אחד ישאל את רבו

מה הטוב והישר

לכבודו של רבי נחמן.