פרשת בראשית - תורה ואבולוציה

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם תורת האבולוציה סותרת את התורה?

ת: א. התורה אינה בעד ואינה נגד האבולוציה.  התורה אינה ספר מדע, שמברר מה נכון או לא במציאות, אלא ספר אלהי שמברר מה טוב ומה רע, כדברי המהר"ל בספרו נתיבות עולם, נתיב התורה פרק יד: המדע מברר מה יש, והתורה מבררת מה צריך להיות.

ב. לכן, הבירור אם תורת האבולוציה אמת, צריך להיעשות בכלים מדעיים, ולא על פי פסוקים או מאמרי חז"ל.  אמנם מבחינה תורנית, כל תאוריה מדעית היא בגדר ספק כפי שמברר מרן הרב קוק בשו"ת דעת כהן סע' קמ, לגבי ברית מילה, כי אולי תתגלינה עובדות חדשות ואולי פרשנותנו של העובדות אינה נכונה.

ג. למעשה, תורת האבולוציה היא תאוריה מבוססת היטב.  היא לא רק תאוריה מצומצמת על תחום מסויים של המציאות, אלא תאוריה רחבה מאוד שמקיפה את כל הביולוגיה.  אמנם יש נגדה גם קושיות רבות, אבל כך הוא בכל תאוריה מדעית, וסך הכל תאוריה זו מבוססת היטב והיא תאוריה נפלאה.

ד. מרן הרב קוק מדבר באריכות על תורת ההתפתחות בסוף ספרו אורות הקודש חלק ב, אך מדובר שם בהתפתחות רוחנית, כלומר רזי תורה של השתלשלות העולמות, ולא על התפתחות הביולוגית, אך הוא מציין שההתפתחות הביולוגית עוזרת לנו להבין את התורה הרזית של פעולת ד' בעולמות בצורה הדרגתית ולאו דווקא בצורה פתאומית.

ה. כמובן, רבונו של עולם אינו חייב לפעול דווקא בהדרגה, הוא גם יכול לפעול בפתאומיות, כגון בחפזון יצאנו ממצרים. על פי חכמתו יתברך, הוא פועל לפעמים בפתאומיות ולפעמים בהדרגה ולפעמים באורח מורכב.  וכן הוא בענין הגאולה, יכולה להיות קמעא קמעא, יכולה להיות פתאומית, ויכולה להיות מורכבת משניהם.  מה גדלו מעשיך ד'.