מדינה של העשירים?!

הרב שלמה אבינר

 

הממשלה אישרה מופע זיקוקים דינור בליל יום העצמאותלהסתכל בשמים ונתרגש.

אבל אולי הילדים הרעבים לא יתרגשו כל כך.

אך לא יפה להשתמש במילה רעב.  עתה קוראים לזה "אי בטחון תזונתי".

חבל שמבקר המדינה לא יודע זאת, אז לא היה כותב ש-9% מהילדים העניים גונבים מזון ו-12% אוספים אותו מהרצפה ומפחי אשפה.

אני מתבייש מדו"ח הביטוח הלאומי ששליש מהילדים הם עניים, כלומר 800,000.

אני מתבייש מכך שאחוז העניים בישראל הוא הכי גבוה מכל מדינות ה-OECD. 

ומצוקת העוני לא תיפתר בגלל הקורונה, היא תחריף.

יש שזורקים כסף לפח, ויש זורקים כסף לשמים.

יום העצמאות, זה קצת כמו פורים, אז  נזכיר בדברי הרמב"ם: "מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו.  שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" (רמב"ם הלכות מגילה ב, יז).

אז אולי זה הזמן לזכור את הכלל ההלכתי: חייך קודמים לחיי חברך, אבל אין מותרותיך קודמים לחיי חברך" (ערוך השולחן.  אגרות בסוף התניא.  אהבת חסד לחפץ חיים.  שו"ת אורח משפט למרן הרב קוק).

מה זה פה?!  מדינה של העשירים?!  או מדינה של כל  עם ישראל?