האם לשו"ת סמס יש ערך

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כבר יותר מעשר שנים, הרב משיב בשו"ת סמ"ס, וכנראה הוא היה הראשון בזה.  האם הוא עונה לכל שאלה?

ת: ודאי לא, לצערי.  אי אפשר.  אני מקבל עד 400 שאלות ליום, ובימי חגים ובימי מתח בטחוני, זה יכול לעלות פי שנים.  אין אפשרות לענות לכולם.

ש: אז למי יש קדימה?

ת: על פי הכלל ההלכתי הידוע: שאלה שנוגעת למעשה קודמת לשאלה שאינה נוגעת למעשה.

ש: ואם גם כאלה יש יותר מדי?

ת: אז לתלמיד ישיבה אני אומר שישאל את הר"מ שלו.  וכן לתלמיד ישיבה תיכונית.

ש: ואם גם אז, אין זמן להשיב?

ת: אז רק לשאלות חמורות.

ש: מה זו שאלה חמורה?

ת: למשל טיפול בחולה.

ש: על שאלות רפואיות אפשר להשיב בסמ"ס?

ת: פעמים רבות, לא.  אז אני משיב שאם ירצה, יוכל להתקשר אליי כשנוח לו.  ואם הוא מתקשר אליי ואיני עונה, אז אני חוזר אליו.

ש: המתקשרים הם צעירים או מבוגרים?

ת: רובם מבוגרים.  אך יש גם צעירים ואפילו ילדים.

ש: אם יש 400 שאלות ליום, יש מאה אלף לשנה.  אפשר לדעת מה מעניין צעירים ומה לא מעניין אותם?

ת: מעניין אותם: עליה להר הבית, ציצית תכלת, קשר עם בנות.  לא מעניין: כבוד הורים, צדקה, לימוד תורה.  כמובן, זה רק סטטיסטי.

ש: סוג זה של התעניינות אינו מראה חסרון?

ת: הגאולה קמעה קמעה, התשובה קמעה קמעה.  יש גם הרבה מאוד שאלות שמראות כמה יש אנשים צדיקים ויראי שמים וזה מאוד מרומם לקרוא.

ש: יש שטוענים שתשובה הלכתית צריכה להיות מנומקת ובצירוף מקורות.

ת: גם טענה זו צריכה להיות מנומקת ובצירוף מקורות.  השולחן ערוך לא מנומק והוא בלי מקורות.  אך יש בית יוסף.  גם אני הדל, להבדיל אלפי הבדלות, יש ממני כעשרים ספרי שו"ת.  שם יש מקורות על השאלות האלה ששואלים בסמ"ס.

ש: כולן?

ת: כמעט כולן.  השאלות חוזרות על עצמן.  לכן, זה גם לא לוקח זמן רב להשיב.

ש: לפעמים הרב לא יודע להשיב על המקום?

ת: ודאי.  אך זה נדיר, כי כאמור, אותן השאלות חוזרות על עצמן כל הזמן.

ש: מה שמתפרסם כל שבוע בדפי שבת ובאתרים הוא כל מה שהרב נשאל?

ת: ודאי לא.  מתפרסמים אולי 20 לשבוע ויש 2000 שאלות בשבוע.  אם כן, זה אחוז אחד.

ש: על פי איזה קנה מידה נבחר מה שמתפרסם?

ת: איני יודע.  זה דבר שאתה מחליט.  מן הסתם מה שמעניין את הציבור.

ש: האם אין שו"ת סמ"ס   עלול לעורר לעג אצל כמה אנשים?

ת: בודאי. תמיד היו ליצני הדור.  אז אין זה מיועד להם.  הרמב"ם כותב בפתיחת מורה נבוכים שאם לא ימצא בו הקורא דבר שיועילהו, יחשבהו כאילו לא חובר.  קל וחומר בן בנו של קל וחומר דבריי הדלים.

ש: אך יש גם אנשים רציניים שרוצים מקור כדי להתעמק?

ת: ב"ה.  כן ירבו.  על זה יש ספרי שו"ת שלי הדלים.  אך יש גם אנשים רציניים שלהיפך אוהבים שאלה קצרה ותשובה קצרה ואז כל המשפחה דנה על זה בשולחן שבת באורח חופשי.

ש: האם לא עדיף שאדם ישאל רבו ולא ישאל במסרון?

ת: ודאי.  אך לא לכל אדם יש רב.  ולפעמים הוא מאוד מתבייש לשאול.  ולפעמים השאלה מאוד דחופה.  ולפעמים אני משיב שישאל רב פנים בפנים.

ש: אנשים  אומרים תודה על התשובה?

ת: כן.  לא כולם, אבל רבים.  יש שמודים בהתרגשות עצומה, וכמובן גם אותי זה מרגש. כמובן, אין צורך להודות.

ש: יש גם שאלות סרק?

ת: כן.  אך זה נדיר מאוד.  אולי אחת ליום.  ופעמים רבות, השואל שולח יותר מאוחר סמ"ס כדי להתנצל.

ש: גם חרדים שואלים?  למה?

ת: כן.  למה?  כי אנו עם אחד.  הם גם קוראים ספרים שלי הדלים ואני קורא  את הספרים שלהם.

ש: האם גם חילונים שואלים?

ת: ודאי.  הרבה מאוד.

ש: האם גם גויים שואלים?

ת: כן.  ערבים.  אך זה נדיר מאוד.

ש: האם יש אנשים ששולחים סמ"ס כדי לבקש מקורות על כל מיני דברים.

ת: כן.  הרבה מאוד.  אם אני זוכר בעל פה, אני עונה.  אם לא, אני מתנצל שאין לי זמן.

ש: האם לפעמים אנשים מאוכזבים מהתשובה?

ת: כן.  אך זה נדיר.  אך מה אוכל לעשות?  אני עושה כמיטב יכולתי.

ש: האם יש ששואלים אותה שאלה כמה רבנים כדי להשוות?

ת: ודאי.  מותר להם.  אך היושר מחייב שיודיעו לי, ואז אני טורח פחות.  אכן  יש שמודיעים לי שישאלו עוד רבנים.

ש: כל זה לא לוקח זמן יקר מהרב?

ת: כן.  אך אנו מחוייבים באהבת ישראל.  מצוה גדולה מאוד.  זאת ועוד, כיון שהשאלות חוזרות על עצמן, אני יכול לענות בזמן שאני עוסק בדבר אחר.

ש: גם אצל רבנים חרדים יש ספרים עם שאלות ותשובות קצרות?

ת: ודאי, כגון שו"ת שלמת חיים להגרי"ח זוננפלד, שו"ת השיב משה להגרי"ש אלישיב, שו"ת תורה מציון להגר"א נבנצל, שאלת רב להגר"ח קניבסקי ועוד הרבה.  וכן יש שעונים בעל פה תשובות קצרות.  ויש עונים עם פתק קצר של כמה מילים, למשל הג"ר חיים קניבסקי.

ש: האם יש גם כאלה שלא שואלים שאלות אלא נותנים עצות בכל מיני נושאים?

ת: ודאי.   ואני מודה להם.  הרבה פעמים עצות טובות מאוד, ואני גם מפרסם אותם.

ש: ובסיכום?

ת: אשריכם ישראל שאוהבים ללמוד תורה, שאוהבים לקרוא הלכה.