אולי החרדים צודקים

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: מנין אנו כל כך בטוחים שהדרך בה אנו עובדים את ד' היא הנכונה, אולי החרדים צודקים?

תשובה: תלוי איך מגדירים חרדים.  ההגדרה הרגילה של החרדים את עצמם היא: שמיעה לחכמים, הקפדה על קלה כחמורה, והקדשת כל רגע פנוי ללימוד תורה.  אם כך, ודאי הם צודקים, וכולנו צריכים להיות חרדים.  כל עם ישראל נקראים להיות חרדים.  ואכן בבוא היום, כולנו נהיה חרדים.  אך יש טוענים שיש עוד הגדרה לחרדים: היחס לארץ ישראל ושיבת ציון.

כידוע, מצות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים, כדברי הרמב"ן, בהגהותיו לספר המצוות לרמב"ם: א. יש לגור בארץ, כלומר מצות ישיבת הארץ.  ב. אין להניח ממנה מקום לשממה, כלומר ישוב הארץ.  ג. אין להניח ממנה מקום ביד זולתנו מן האומות, כלומר ירושת הארץ, ובשעת הצורך כיבוש הארץ.  אך  נושא זה לא  נוגד חרדיות.  יתכנו מקיימי מצות ארץ ישראל שהם גם חרדים, יתכנו מקיימי מצוות ארץ ישראל שאינם חרדים,  יתכנו לא מקיימי מצות ארץ ישראל שהם חרדים ויתכנו לא מקיימי מצות ארץ ישראל שאינם חרדים.  ארבעה אפשרויות.

לכן נשאלת השאלה האם המהלך של ישיבת הארץ, ישוב הארץ וירושת הארץ, כלומר שיבת ציון ובנין הארץ והקמת המדינה, הוא נכון או לא והתשובה היא, שבימינו, אין כאן שאלה.  בהתחלה, אכן היתה שאלה כבדה לחרדים אם מהלך זה צודק או לא.  כי בגלות היו מיליונים של יהודים יראי שמים ובארץ ישראל המצב היה חלש, לכן חששו שאם יעלו, התורה תתקלקל.  וכן מי אומר ששיבת ציון תצליח?  ומי אומר שבנין הארץ יצליח?

לכן החרדים התחלקו לשלושה חלקים.  מיעוט היה בעד, מיעוט היה נגד, והרוב לא ידע ולא הביע עמדה.  וכמובן באותו הרוב היה מגוון דעות ביחס לשלושת החלקים: ישיבת הארץ, ישוב הארץ וירושת הארץ.  אבל  כל זה היה בהתחלה לפני 130 שנה.

אז היתה שאלה, אבל עכשיו אין שאלה.  לא שיש תשובה, אלא אין שאלה כלל.  כיון שהמהלך הזה הצליח.

למשל, האם שיבת ציון הצליחה?  הנה מספרי  היהודים בארץ, באלפים:

תרמ"ב: 24

תר"ס: 50

תרע"ד: 85

תרפ"ה: 136

תרצ"א: 175

תרצ"ט: 449

תש"ח: 650

תשט"ו: 1590

תש"ל: 2582

תש"מ: 3283

תש"נ: 3947

תש"ס: 4955

תש"ע: 5803

תשע"ט: 6700

וכן בנין הארץ הצליח.  הארץ פורחת בצורה נפלאה.

וכן ירושת הארץ הצליחה: מדינה חזקה.  יש מודדים עוצמת מדינה בשלוש אמות מידה: כלכלה, בטחון, יחסים בינלאומיים.  בזה אנו, המדינה השמינית בעולם!

כמובן, כל זה לא די לחרדים, והם צודקים.  נשמת הכל היא תורה.  לא מענין אותם לא כסף, לא כבוד, לא קרירה, אלא תורה.  והם צודקים.

אם כן, התורה בגלות התפוררה ולצערנו מתפוררת.  וכאן יש עוצמה אדירה של תורה: 1400 ישיבות, 400,000 לומדי תורה על חשבון המדינה.  אשרינו שזכינו.

ואכן חרדים רבים מתקרבים לאט למצות ארץ ישראל בשלושת מרכיביה.  לאט לאט כל החרדים יהיו ארץ-ישראליים.

וכמובן, כל הארץ-ישראליים יהיו חרדים, ויתקיים בהם הפסוק של ישעיהו: "שמע דבר ד' החרדים על דברו" (ישעיהו סו ה), ורש"י פירש: "הצדיקים הממהרים בחרדה להתקרב אל דברו".