מדינה אחת לעם אחד

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מה יהיה עם הטרור שנמשך כבר חצי שנה? האם להשלים עם שגרה זו ולהתאזר בסבלנות, או שיש פתרון?

ת: ודאי שיש פתרון: להחיל את הרבונות הישראלית מן הים עד הירדן, להפסיק לדבר על שתי מדינות לשני עמים, אלא לכונן מצב נורמלי של מדינה אחת לעם אחד.

ש: אבל אדרבה זה יגביר את הטרור?  הרי למה הערבים  עסוקים בטרור – כי הם רוצים מדינה משלהם!

ת: שתי תשובות.  קודם כל, יש אומרים להיפך, שכל הטרור הוא כדי למנוע הקמה מדינה פלסטינאית.  הערבים בארץ מאושרים במדינת ישראל ומפחדים פחד מות ממדינה פלסטינאית.  הם רואים במו עיניהם מה קורה בעזה למשל.  הרי לולא הטרור, מזמן היתה קמה מדינה כזו.  לכן כל פעם שעולה משא ומתן למדינה פלסטינאית, פורץ טרור.  כך טוענים מזרחנים חשובים.  שנית, לא מנהלים מדיניות של עם, וקל וחומר של עם ישראל על פי לחץ של טרור, אלא על פי אמת וצדק, והארץ הזאת שייכת לנו כולה, על פי ד', על פי התנ"ך, על פי ההיסטוריה, על פי המוסר.

ש: בכל זאת, זה נראה בלתי מציאותי להציע החלת ריבונות מן הים עד הירדן.  זה לא שייך לשיח הציבורי.

ת: שייך ושייך.  אף אחד במדינתנו כבר לא מאמין באמת לשתי מדינות לשני עמים, לא היהודים ולא הערבים.  ניסו וניסו והמציאות טפחה על הפנים.  יש מיעוט שמדבר בקול רם על החלת ריבונות, יש מיעוט קטן קולני שמתעקש על שתי מדינות לשני עמים, אך הרוב הדומם משוכנע בתוכו שהפתרון הוא מדינה אחת אמיתית.

ש: אם כך, יש לתת זכויות אזרחיות לכל הערבים בשטח הזה, ותהיה מפלגה של החמאס?

ת: לא תהיה כי עקרונותיה הן נגד החוק.

ש: ובכל זאת, לו יצוייר שהכל יהיה מדינה אחת, קשה לצייר שהטרור ייפסק?

ת: שלוש תשובות:

א. אם הוא יימשך אנו נתמודד.  לצערנו בכל מדינות העולם יש טרור, ואין זו סיבה להיכנע. 

ב. היו תקופות יפות שלא היה טרור.  נשים הלכו לקנות ירקות ברמאללה או בעזה והכל התנהל בידידות .זה יכול לחזור, זה חייב לחזור וזה יחזור. 

ג. יותר קל להילחם נגד טרור כאשר הטרוריסטים הם אזרחים של המדינה ולא כל מיני זרים.  יותר קל מבחינה מעשית ומבחינה חוקית.

ש כל הערבים יהיו אזרחי המדינה?!

ש: הם יוכלו לבחור בין שלוש אפשרויות.

א. אזרחים מלאים, ואז הם הולכים לצבא, ויקבלו משימות מתאימות, ולא ניכנס כאן לפרטים. 

ב. הם יהיו תושבים, דבר קצת דומה לגר תושב בתורה.  יהיו להם זכויות אזרחיות, כגון ביטוח לאומי, אך לא זכויות לאומיות, כגון זכות הצבעה. 

ג. יהיו זרים הגרים בארץ, בצורה מוסדרת על פי החוק, עם תעודה ואפשרות לעבוד.

ש: קיים דגם כזה של זר במדינה אחרת?

ת: בודאי .יש הרבה בעולם.  ועתה עם הפליטים באירופה יהיה הרבה מאוד.  אני זוכר שלאבי זכרונו לברכה, כאשר עבר מפולניה לצרפת היתה לו תעודת זהות: "פליט ממוצא פולני".

ש: אגב, יש בימינו דין גר תושב?

ת: לא.  הרמב"ם כותב שדין זה נוהג רק כאשר יש יובל, ועתה אין יובל, לא מן התורה ולא מדרבנן.  אבל הראב"ד משיג עליו וכותב שבכל זאת גוי יכול  לגור בארץ, גם בלי להיות גר תושב.  ומפרשי הרמב"ם מעירים שבנקודה זו גם הרמב"ם יסכים איתו.

ש: מה נדרש מערבי כדי שיוכל לגור בארץ?

ת: שני תנאים: רוחני ולאומי.  התנאי הרוחני הוא שלא יהיה עובד עבודה זרה, וכידוע האיסלם היא אמונת היחוד.  תנאי לאומי: שלא יהיה עסוק לרצוח אותנו ולהזיק לנו.  הדברים מבוארים באריכות במאמר "נכרי אשר בקרב הארץ" לרבנו הרב צבי יהודה, בכרך שיחות הרב צבי יהודה "ארץ ישראל".

ש: ובסיכום?

ת: להשתחרר מפחד.  להוסיף עוז וגבורה ולומר בשפה ברורה: הארץ הזאת שלנו היא.