הבית היהודי-הדתי-החילוני-הערבי- הכדורגלי

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתיחס להצהרה החדשה של ראש הבית היהודי שהוא חותר להיות ראש הממשלה הבא בתור?

ת: אין זו מגמה חדשה.  אבל, יותר טוב שלא נעסוק בפוליטיקה אלא בתורה.

ש: האם אין זו מטרת התורה שראש הממשלה יהיה דתי?

ת: ודאי.  עיין הלכות מלכים לרמב"ם.  מלך חייב להיות מלא תורה ויראת שמים, אך במובן הזה, דווקא יש להצטער על כך שהמפלגה הדתית-לאומית, נעשית עם הזמן פחות ופחות דתית.  בזמנו, מרן הרב קוק העלה מחשבה שהמזרחי ינהיג את האומה, אך מהר מאוד התברר לו שאין זה אפשרי, כיון שהמפלגה זו פשרנית בענייני תורה, כמו שרואים באגרותיו (אגרות הראיה ב קכג-קכד, קסד. ג קעג, ריז). ולאו דווקא מתוך חולשה פוליטית, אלא מתוך אידאולוגיה.  לבית היהודי, יש מדיניות תורנית מאוד מאוד פשרנית.

ש: אכן ראש הבית היהודי הצהיר בראיון שלו בגלובס שבבחירות הקרובות הוא רוצה בין חברי כנסת הראשונים ברשימה שניים-שלוש חילונים.

ת: כן.  זה סימן מובהק של מחיקה איטית של האופי הלאומי-דתי.  הוא כל הזמן מצהיר שאינו רוצה מפלגה סקטוריאלית, כלומר דתית, אלא מפלגה כלל-ישראלית.

ש: וכי אין זה האידאל?

ת: בודאי שזה האידאל, שלא תהיינה מפלגות בכלל, אלא רק מפלגה אחת כלל-ישראלית, שתכלול דתיים וחילונים, חרדים וציונים, ימנים ושמאלנים.  אך טרם הגיע הזמן המאושר הזה.  בינתיים, יש הכרח במפלגה דתית-לאומית, שתחרוט על דגלה: "תחיית האומה בארצה על פי תורתה", כהגדרת רבנו הרב צבי יהודה.

ש: יש רבנים שתומכים דווקא בליכוד, בתור מפלגה כלל-ישראלית.

ש: עמדתם מאוד מובנת.  ואכן לא תמיד ברור אם ראש הבית היהודי, חותר להפוך את הבית היהודי לליכוד ב, או חותר להיות בראש ליכוד א.  אבל לענייננו, יש צורך במפלגה דתית-לאומית, עם עוצמה גדולה של תורה.

ש: אולי להיפך, כיון שהעם היושב בציון אינו כולו דתי או חרדי, אלא כולל הרבה מסורתיים וחילונים, יש דווקא צורך במפלגה עם דעות פשרניות שתייצג את כולם.

ת: אכן זו הסברא של המזרחי מההתחלה.  אך זו טעות חמורה ושורשית.  אי אפשר לשפוט עם ישראל על פי מראהו החיצוני, אלא על פי נשמתו, ונשמתו קודש קודשים.  שום דבר לא השתנה מסגולתו האלהית הפנימית.  לכן יש צורך במפלגה שמרוממת את זאת הנשמה באומה.

ש: הבית היהודי הוא מפלגה חילונית?

ת: לא רק חילונית, אלא גם חילונית.  היא בעד דתיות מוחלשת שלא תפריע, אבל היא מפלגה ציונית ללא ספק, וכן מפלגה יהודית ללא ספק.  הקיצור: בית יהודי-דתי-חילוני.

ש: אבל באותו ראיון הוא גם בעד לכלול חבר כנסת דרוזי או ערבי?

ת: הוא מתנה זאת בכך שיהיה ציוני. אך כמובן  גם זו טעות: בית יהודי-ערבי.

ש: הוא גם רצה לצרף כדורגלן.

ת: סכמנו: בית יהודי-דתי-חילוני-ערבי-כדורגלי.

ש: אז זה סוף המפלגה הדתית-לאומית!

ת: תמיד אפשר לעשות תשובה.