הנס הרב-תאי

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: שמעתי שבאמריקה מדענים הצליחו לייצר בתנאיי מעבדה יצור רב-תאי על יסוד יצור חד-תאי.  אך לא הבנתי כלום.

ת: ודאי אי אפשר להבין.  זה נס!

ש: מדענים עושה ניסים?!

ת: ד' עושה ניסים, והם שליחים שלו.  כל הטבע הוא נס, שליחו של ד' (תפארת ישראל למהר"ל פרק ב.באר הגולה פרק ד.גבורות ד' פרק נה), אמנם נס נסתר ולא נס גלוי, אבל רבי מאיר שמחה מדווינסק מסביר כמה פעמים בספרו משך חכמה, שיש צד שנס נסתר הוא יותר גדול מנס גלוי, כיון שהוא תמידי.

ש: אפשר לקבל קצת הסבר על הנס?

ת: כן.  זה הנס השלישי.  הנס הראשון הוא הופעת יצור חד-תאי.  קודם, הכל היה רק דומם, מינרלי, ופתאום הופיע יצור חי, ביולוגי, סופג חומרים, פרה ורבה.

ש: מתי זה קרה?

ת: ד' ברא את כדור הארץ לפני 4.6 מיליארד שנה.  זה קרה בערך אחרי חצי מיליארד או מיליארד שנה.

ש: כל כך לאט ד' עובד?!

ת: הוא יכול לעשות הכל בן רגע.  אך גזרה חכמתו שעולמנו יהיה עולם של הדרגה איטית, כדברי חז"ל שהעולם נברא בעשרה מאמרות אע"פ שד' יכול לבוראו במאמר אחד (אבות ה א.  ועיין פירוש המהר"ל בדרך חיים).

ש: אפשר לקבל דוגמא של חד-תאי?

ת: כן.  חיידק. החיידקים שלטו על פני כדור הארץ בערך שני מיליארד שנה.

ש: אבל חיידק הוא דבר רע!

ת: תלוי איזה חיידק.  יש גם חיידקים טובים, למשל כגון אלו שעוזרים לעיכול, IntestinalisFlora .  יש בגוף מיליארדים של מיליארדים של חיידקים ששוקלים יחד 2 ק"ג.  מה רבו מעשיך ד'.

ש: איך זה קרה שנוצר אותו חד-תאי?

ת: אינינו יודעים.  היה מין נוזל מעורב בכל הגורמים ליצור יצור כזה אורגני, המכונה לפעמים "מרק קדמוני", אך אינינו יודעים איך זה קרה.

ש: אנו יודעים איך זה קרה: ד' עשה.

ת: ודאי ד', אך אינינו יודעים באיזה תהליך ד' עשה.

ש: מאלו אטומים מורכב תא אורגני?

ת: בעיקר פחם, חמצן, מימון, חנקן.  כלומר  O ,C, , H.  ראשי תיבות COHN, כלומר בגרמנית: כהן.

ש: מה זה שייך לכהן, חוץ מזה שהרב כהן?

ת: לא שייך.  זה דרוש.

ש: נעבור לנס השני.

ת: כן.  מתא בלי גרעין נעשה תא עם גרעין ואברונים, "תא אאוקריוטי".  בגרעין יש כרומוזומים, גנים והוא נותן פקודות.

ש: באמת נס מופלא!  איך זה קרה?

ת: גם זאת אינינו יודעים מה התהליך.  ולא הצלחנו לבצעו במעבדה.  זה קרה בערך לפני 3-2.5 מיליארד שנה.

ש: הנס השלישי...

ת: זה נס חדש יחסית, רק לפני 2 מיליארד שנה: יצור רב-תאי, המורכב מתאים שונים זה מזה, הפועלים יחד בהרמוניה.  כמובן, האדם הוא רב-תאי, מאוד רב-תאי.

ש: וזאת הצליחו לשחזר בתנאי מעבדה.

ת : כן, על יסוד תורת הברירה הטבעית.  כידוע, העולם הוא עולם קשה, לא כולם שורדים, אלא מי שיותר מותאם לתנאי הסביבה. כלומר יש כאן שני שלבים.  שלב ראשון: לכל חד-תאי יש הרבה "ילדים" והם קצת שונים זה מזה באופן טבעי.  שלב שני: מי שיותר חמוש למלחמת החיים, הוא השורד.

ש: זה אכזרי, אך ככה זה.

ת: כן.  כך ד' ברא את עולמו, שמן הרע יוצא טוב.  אם כן, אנשי המדע לקחו חד-תאי, כגון שמר האפיה, שמו אותו בתנאי סביבה עויינים, והנה אחרי כמה דורות, נוצרו רב-תאים.

ש: כמה דורות?

ת: מאות!  אבל זה לוקח כמה ימים, כי הם מתרבים מהר.

ש: וזה בטוח שזה מה שקרה לפני 2 מיליארד שנה?

ת: לא.  אז לא היינו שם כדי לראות.  זו השערה.  כל המדע הוא השערות.  יש השערות שנדחות ומופרכות, כפי שהסביר קרל פופר Karl Popper, ויש השערות ששורדות בינתיים.  יש יותר מבוססות ויש פחות מבוססות.

ש: אם כן, כל המדע הוא ספק...

ת: כן.  אבל הוא כל כך יקר לנו, שאנו שמחים בו גם על ספק.  מה רבו מעשיך ד'.

ש: וזה קשור לבחירות?...

ת: ודאי.  עם ישראל הוא אבר אחד רב-תאי.  וכולם נצרכים, וכולם צריכים לאהוב זה את זה.  שונות – כן, אחדות – כן.  מאוחדים בשׁוֹנוּת.  United In Diversity.