אל תזרוק דברים מיותרים

הרב שלמה אבינר

 

אם יש לך דברים מיותרים בבית, טוב מאוד שאתה מוציא אותם, אבל אל תזרוק לפח, כי אולי אנשים אחרים יוכלו להנות מהם.

אלא תן אותם לחנות יד שניה, או שים אותם ליד פח האשפה בצורה מכובדת כדי שאנשים יבינו שיכולים לקחת  או מקום דומה.  וכדי למנוע כל אי הבנה, אפשר לשים פתק: אפשר לקחת.

יש לזה מקור בגמרא: "לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם" (יבמות יא ב).

והפוסקים כתבו למשל שאם מחליף חוטי הציצית, שלא יזרוק את הישנים, כי אולי ישתמשו בהם (מ"ב טו סק"ג).

והג"ר אהרן קוטלר כאשר ביקר בארץ, כאשר נסע במונית, התנה עם הנהג שיעלה כל טרמפיסט, מדין זה (טובך יביעו עמ' תיב.  עלינו לשבח - בראשית סי' לה.  מאורות הדף יומי יבמות שם).

כל זה סניף של "ואהבת לרעך כמוך".

 

ראה השיעור:

http://shlomo-aviner.net/index.php/%D7%9C%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%A4%D7%A5_%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%95_(%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95)