חייבים להתחסן נגד חצבת

הרב שלמה אבינר


ש: האם חייבים להתחסן נגד חצבת?  דיברתי עם כמה רופאים שאמרו שאין צורך.

ת: אתה שואל שאלה הלכתית או מדעית?

ש: הלכתית.

ת: פוסקי הלכה אינם רופאים, אך הם אומרים שצריך לשמוע לרופאים במסירות.  אבל כאשר יש מחלוקת בין הרופאים, כגון רופאים שאומרים שמסוכן לא לאכול ביום הכיפורים לעומת רופאים אחרים הטוענים שדווקא מסוכן לאכול, אז ההלכה היא שהולכים אחרי הרוב.  כך נמצא בשולחן ערוך. כלומר הכלל, שבהלכה, אחרי רבים להטות, גם נכון לגבי רופאים.  אף הרמב"ן בספר תורת האדם, שער הסכנה, כותב שיש ללכת על פי הזרם המרכזי ברפואה. ואותו זרם  אומר בכל תוקף להתחסן.

ש: עכשיו מבחינה מדעית.

ת: כולם יודעים שלפני החיסונים, היו מגפות נוראות במין האנושי, והן נעלמו בזכות החיסונים.

ש: יש טוענים שזה לא בגלל החיסונים, אלא בגלל הגיינה.

ת: גם וגם.

ש: אבל בימינו החצבת נדירה מאוד, אז כבר לא צריך חיסון.

ת: היא נעלמה בזכות החיסונים.  זה נקרא חיסון העדר.  כאשר כל הקהילה מתחסנת, אז גם היחיד שאינו מתחסן, הינו מוגן.

ש: אבל לשם כך, אין צורך שכולם יתחסנו, די ברוב, ולכן כיון שהרבה מתחסנים, אני פטור מלחסן ילדיי.

ת: זה כבר נוגע לתורת ההסתברות.  זה תלוי כמה אנשים מדביק אדם החולה במחלה מסויימת, מה שנקרא R.  חצבת היא מחלה מאוד מדבקת.  בשפעת ואבולה, R=2, באבעבועות שחורות ופוליו R=8-5, בחצבת 10-20=R.  לכן הרבה צריכים להתחסן כדי למנוע מגפה.

ש: אז כמה?

ת: 95% לפחות.

ש: אז אני ב-5%.

ת: לא.  כי ממילא, יש שלא יכולים להתחסן, כי הם צעירים מדי, או כי הם חולים, או סיבה אחרת.  לכן כל מי שיכול, חייב להתחסן.  ובכלל אין זה מוסרי שאדם יגיד: לא איכפת לי מאחרים, אני מוגן על ידי חיסון העדר. כי אסור להזיק לאחרים.  ואהבת לרעך כמוך.  ואסור לדבר ככה.

ש: מה ככה?

ת: לומר שלא צריך חיסון.  זה מחליש.  זה כמו מסית.  יש קהילות שלמות שלא מתחסנות מסיבות אידיאולוגיות של טבעיות, או נטורי קרתא כי הם שוללים את המדינה, ואז אחוז ההדבקה מאוד גבוה, ובתי חולים מלאים מהם.

ש: תודה.

ת: רפאנו ד' ונרפא.