לימוד משנה

הרב שלמה אבינר

[תמצית דברים בסיום ש"ס משניות בתלמוד תורה]


מה מיוחד במשנה? למה היא כה מופלאה?פ

  1. היא כתובה בסגנון קצר, בניגוד לאנשים רבים שאוהבים לדבר ארוך.

  2. היא כתובה בסגנון בהיר מאוד, ולא מעורפל.

  3. היא כוללת כל ענייני ההלכה, ובודאי יש תשוקה לאדם לדעת הכל.

  4. היא הספר הכי קדוש בעולם אחרי התורה עצמה.

  5. היא נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא שהיה איש קדוש לעילא לעילא.

  6. משה רבנו עצמו למד משנה, כאשר עלה למרום ארבעים יום וארבעים לילה, שהרי התורה בלי פירוש אינה מובנת.