גם עם טבילה – זו זנות

הרב שלמה אבינר

שאלה: יש לי ידיד שאמר לי שאף על פי שאיני נשואה, מותר לי לחיות עם גבר, בתנאי שאני טובלת. הוא טוען שכך כתוב בתורה, אינני יודעת איפה, אך הוא בחור שלמד תורה. אגב, הוא לא הראשון שאמר לי כן. אמרתי להם שאין זה נכון. אמרו: ככה זה, אינך יודעת.

תשובה: את כן יודעת, ומי שטען זאת לפניך אינו נורמלי, הוא מטורף לגמרי. איזה רעיון נורא! אין צורך להביא על זה מקורות. וכי יש צורך במקורות כדי להסביר שזנות אסורה!? שמחוץ לנישואים דבר זה אסור!? פתחי את הרמב"ם הלכות אישות והוא יאמר לך שזה נקרא זנות! ודאי שזה אסור! אין להאמין לטוען אחרת בגלל שהוא למד פה ושם קצת תורה. אדרבה, מה שלומדים תורה, הוא כדי להתגבר על היצר, להתעלות בקדושה, בטהרה, ובמידות טובות. בשביל זה לומדים תורה ולא בשביל ההיפך, לא בשביל פטפוטים עקומים שקריים כדי להתיר את האיסור. כל ילד בגן יודע שאסור, כל יהודי פשוט ירא שמיים יודע שאסור.

קל וחומר אם האיש הזה נשוי והורס את משפחתו, ועושה נבלה. הוא נבל! לא ייאמן! אנו יודעים שלאדם יש יצר הרע, יודעים שלפעמים אדם נכשל בגלל יצר הרע, אז עליו לעשות תשובה. אדם חוטא, חוזר בתשובה, רבונו של עולם טוב לכל סולח ומכפר. גם מי שפגע בחברו, יבקש ממנו סליחה, והיחסים הטובים יחזרו על כנם. איננו מלאכי השבת. לפעמים אנחנו חוטאים. אסור לחטוא, צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לא לחטוא בכל התחומים כולל התחום הזה.  בשביל זה יש גם הלכות צניעות, כל ההרחקות, כל הגזרות וכל הגדרות וכל סייגים. ואם חוטאים עושים תשובה. אבל לתת לגיטימציה לחטא בעזרת כל מיני פלפולים עקומים ומושחתים, כל מיני מקורות כביכול, - ככה באמת ההלכה!? ככה נפסק בשולחן ערוך!? ובקיצור שולחן ערוך!? כך נפסק בחיים ובמציאות!! כך מתנהגים אנשים טובים ויראי שמים – לעסוק בזנות!? לא כאן המקום לדון בהגדרות ההלכתיות של זנות, ודאי יש גם סוגים אחרים, הכל ידוע. על כל פנים, גם זו זנות וזה אסור. מי שנהג כן צריך לעשות תשובה. ונערה שמציעים לה זאת צריכה לסרב בכל תוקף ולזרוק את אותו נבל לעזאזל המדברה. איזה מין מושחת מגעיל! בין שהוא רווק וטוען שזה נצרך כדי "לבדוק", כדי לטעום וכדי לוודא; בין שהוא נשוי, אבל הוא רוצה משהו נוסף. וכי יש צורך להסביר דברים מסוג זה. אפילו אין צורך בתורה, די בישרות,  גויים רבים מבינים זאת. זה דבר פשוט לחלוטין, אבל כל כך הרבה טמטום מתפשט בחברה, ששוכחים דברים פשוטים.

נתחזק בטהרה, נתחזק בצניעות, נתחזק במידות טובות, ובעזרת ד' לא נחטא עוד.