המדינה הכי מסוכנת לנשים בעולם

הרב שלמה אבינר

 

הודו הוא מקום נחמד לתיירים, כי מראים לו מה שרוצים, נופים יפים ומקדשים אליליים מרהיבים, ולא מראים לו מה שלא רוצים, כלומר העוני הנורא והמבהיל שפוגע במאות מיליונים.

ולא עוד אלא שיש בהודו קסטות, שכבות חברתיות, שכל אחת מתנשאת על זו שמתחתה בבוז מוחלט, כאילו אינם בני אדם.

אבל הכי מסכנות הן הן הנשים.  אמנם הבריטים אסרו את ה"סָטִי" לפני מאה חמישים שנה, וכן החוק ההודי אוסר, אך בכל זאת הוא עדיין מתקיים.  מה הוא הסטי?  כאשר הגבר מת וגופתו נשרפת, אז אלמנתו קופצת לתוך הלהבות, וכך זוכה לכבוד.  שהרי בהודו, אשה אינה בן אדם, אלא שפחה של בעלה, ומשמעות כל חייה היא לספק הצרכים וההנאות של בעלה.  לכן איזוהי אשה  טובה?  הקופצת בשביל בעלה לתוך הלהבה.

אבל למרבה הפלא, מנהג זה עדיין שורד, אמנם במינון נמוך.  וזאת למה?  כי החלופה, כלומר לסיים שארית חייה בבית אלמנות, אינה מרהיבה יותר.  כי מה היא עושה שם כל היום? מתפללת לעילוי נשמת בעלה, ויחד עם זה היא בזויה, שהרי לא קפצה בתוך להבה.  אז אולי כבר עדיף למות.  לפעמים עושים מלאכה זו בשבילה, ודוחפים אותה לתוך הלהבה.

אך לא בזה רצינו לדבר, כי סוף סוף, זה חריג ולא כל כך גרוע לעומת כל מה שקורה בהודו ביחס לאשה.  אכן, מדינה זו מוגדרת כמדינה הכי מסוכנת בעולם עבור נשים.  עוד יותר מדרום אפריקה, שם יש התמחות באונס של תינוקת. זה מפלצתי, אך יש יותר גרוע.  גם דעאש, הם מפלצתיים ומוכרים לעבדות נשים יזדיות שבויות, שתשמשנה  גם לזנות.

אם כן, מה קורה בהודו:

1.      עוני מחריד שפוגע יותר בנשים, בגלל המבנה החברתי.

2.      אפלית קסטות נמוכות, ולנשים המופלות בקסטה עצמה, - אפליה בריבוע.

3.      בעיה המוהר הגדול שבלעדו, אינן יכולות להתחתן.

4.      רצח עוברים  נקביים.  עיין בויקיפדיה Female Foeticide in India.  כך שיש 13% גברים יותר מנשים.

5.      הפלות נפוצות.

6.      אלימות מינית כלפי נשים וילדות שהיא במימד של מגפה.

7.      כל יום יש מאות מקרי אונס, במיוחד של ילדות משכבות עניות.

8.      אמנם כנגד זה, נחקק עונש מות, על  אונס של אשה או ילדה, אך התוצאה היא שהאנסים אחרי ביצוע זממם המפלצתי, הורגים את הקרבן כדי לחמוק מזרועות החוק ולחסוך לעצמם תלונה וענישה.

9.      אך גם קודם,  עונש היה נדיר, כי על פי רוב המשטרה נקטה עמדה לטובתם של האנסים, כיון שהקרבנות שייכים למעמד הנמוך, וכיון שגם השוחד הוא מגפה.

10. הגברים צופים יומם וליל סרטים פורנוגרפיים בסמרטפון, כך שמאבדים את הטבעיות הטהורה, ומתמלאים רעיונות מושחתים שקל מאוד להגשים עם נשים ואפילו נחשבים לגיטימיים.

11. סחר נשים, חטיפת ילדות כדי לשמש כשפחות מין בבתי זונות.  הזמנים המועדים לחטיפה הם אסונות טבע, שעקב האנדרלומוסיה, הסוחרים יכולים לחטוף קרבנותיהם ללא ענישה.

אפשר להמשיך עוד ועוד, אבל כבר ככה הלב נקרע לגזרים.

המסקנה, אל תסעו להודו לטיול.  לא מגיע להם.

ואת אשה יהודיה בארצנו, ברכי  כל יום: הודו לד' שלא עשני בהודו.

ז