משבר הציונות הדתית?

הרב שלמה אבינר


 

ש: בזמן האחרון התפרסמו הרבה סקרים, מחקרים ומאמרים המצביעים על כך שיש משבר דתי עמוק בציבור הדתי הלאומי: חלק גדול מקיימים מצוות רק למחצה לשליש ולרביע...

ת: כידוע אני לא אוהב לדבר על ציבור זה או  אחר.  הציבור שלנו זה עם ישראל.  נקודה!  לא האנגלים ולא הצרפתים, אלא עם ישראל!  בעם ישראל יש גוונים, אך אנו עם אחד.  מרן הרב קוק לא אהב את חלוקת עם ישראל לקבוצות וקרא לה "שמות הבעלים" במאמרו "מסע המחנות" (מאמרי הראיה 77-76).

ש: בכל זאת, זו עובדה שיש ציבור לאומי-דתי ואי אפשר להתעלם מזה.

ת: מעולם לא שמענו ביטוי זה אצל רבנו הרב צבי יהודה.  מה שעניין אותו זה עם ישראל והתורה, או ליתר דיוק כל עם ישראל וכל התורה.

ש: איני שואל כדי לקטרג, אלא כדי לדעת מה הסיבה להתרופפות הדת באותו ציבור.  אם לא נדע מה הסיבה, לא נדע איך לרפא?

ת: טוב טוב.  אם כן, כבר הצביע מרן הרב קוק שהמזרחי הוא פשרן.  הוא פשרן מתוך אידיאולוגיה.  הם אנשים טובים.  אני אוהב אותם.  הם חברים שלי.  אבל הם חושבים שפשרנות תציל את עם ישראל ותורת ישראל.  בזה הם טועים.

ש: ומה הסיבה שהם אוהבים להיות לייטים?

ת: הם חושבים שהתורה היא רק ציווי ולא מבינים שהיא חיים.  כיון שהם חפצים בחיים, הם ממיינים בתורה - מה שהם חשים חיים, הם לוקחים, מה שלא חשים חיים, הם דוחים.  הם אנשים ממושמעים, מה שכתוב בתורה, הם מקיימים, גם אם זה קשה להם, אך למשמעת יש גבולות, לכן יש חלקים שאינם מקיימים.

ש: אם כן, הפתרון הוא להחדיר את התורה לעומק של חיים...

ת: נכון מאוד.  זה מה שמרן הרב קוק מסביר בספרו עקבי הצאן ובעוד מקומות רבים.

ש: אבל איך עושים את זה?

ת: על ידי לימוד תורה עמוק.  עיין אורות התחיה לט בספר אורות, שרפוי מחלת החוצפא שבעקבתא דמשיחא, שבזה אנו מדברים, הוא על ידי אור גדול שיוצא מאנשים גדולים.

ש: אבל הלייטים אוהבים קוטן ולא גודל.

ת: לא נכון!  יש להם נשמה גדולה!  הם גם אוהבים ללמוד תורה וללמוד דברים גבוהים!  דברים שממלאים אותם חיים!

ש: אבל בינתיים הציבור הלאומי-דתי מפולג.  יש אנשים מסוג יראי שמים ואנשים מאוד לייטים.

ת: שוב לא נכון.  הם חברים טובים בלב ונפש - חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, חסרי אהבת ישראל, שאינם מייצגים מאומה.  זה ציבור אחד ומאוחד אשר חרט על דגלו: תחיה האומה בארצה על פי תורתה.  כולם מזדהים בעומק נפשם עם האומה, עם הארץ ועם התורה. ודאי שיש גוונים, אבל בל נשכח שהמשותף לאין ערוך יותר גדול מהמפריד.  ובכלל, כך זה גם בעם ישראל כולו, המשותף יותר גדול לאין ערוך מהמפריד.  אנו עם אחד.  ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.  אשרינו שזכינו.  ואנחנו נמשיך לצעוד קדימה ולהוסיף יותר אורה ויותר תורה.