הרפורמים עשו תשובה!

הרב שלמה אבינר

 

לא יאמן!  הרפורמים עשו תשובה!  לא כולם, אך חלק מהם.  גם זה משמח מאוד.  כל נפש מישראל שעושה תשובה זו שמחה עצומה בשמים ובארץ.  תמיד היו רפורמים מאוד מושחתים ולעומתם רפורמים קרובים ליהדות.  הראשונים רצו להיות גרמנים לכל דבר, להפוך לחלק מהעם הגרמני, ויחד עם זה לשמור כמה סממנים שטחיים של יהדות.  האחרונים, רצו להציל את עם ישראל מהתבוללות, ולכן בטלו כל דבר בתורה שהיווה הכבדה, כדי לייצר משהו קליל.  כמובן, בדרך זו לא הצילו מהתבוללות אלא גרמו להתבוללות.  אחרי שגרמו אלו ואלו חורבן ביהדות גרמניה, עשו אותו דבר ביהדות אמריקה.  כידוע יש ביניהם אחוזי נישואים תערובת גדולים, אולי חמישים אחוז.

וכן ביחס לארץ ישראל.  בהתחלה מחקו ארץ ישראל מן הסידור והחשיבו את הציונות כהזיה, שהרי הם גרמנים.  כאשר התחילה השואה, הם עמדו על טעותם.  כבר לא מחקו ארץ ישראל מן הסידור.  אבל למעשה שום דבר לא השתנה.  אין להם קשר עם ארצנו.  אין בארץ אחוז אחד של רפורמים, וכן בארצות הברית אין אחוז אחד שעולה לארץ, גם כמעט אף אחד מהם לא ביקר בארץ כתייר.

זה הכלל, התורה לא מעניינת אותם וארץ ישראל לא מעניינת אותם.  ירושלים אינה מעניינת אותם, ובודאי שבית המקדש אינו מעניין אותם, הרי הם אינם מאמינים ב"השב את העבודה לדביר ביתיך וכו'".

והנה קרה נס: הם רוצים חלק בכותל.  לוחצים ולוחצים ולא מרפים. מפעילים את אילי ההון שלהם על הפוליטיקאים בארצנו, יוזמים בג"ץ אחר בג"ץ, ומנסים לעורר את דעת הקהל על ידי עלילותיהם המוזרות בכותל בכל ראש חודש.

הקיצור, הם תובעים חלק בכותל, זכויות בכותל.  כמובן,  בעולם אין סתם כותל עומד באוויר ללא שום מטרה. הכותל שלנו, הרי הוא כותל תומך של הר הבית, שהוא כשמו ההר של הבית, בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו.  יש כותל, אבל יש מה שעומד מאחר הכותל.

מי שאומר  כותל אומר צפיה לבנין בית המקדש.  אם כן, הרפורמים עשו תשובה: הם מצפים לבנין בית המקדש, לעבודת ד' העליונה, להשראת השכינה.

הרי אמרנו, אין בעולם סתם כותל ללא מטרה, מלבד בהוליווד בו יש כתלי דמה בלי כלום מאחורה לצורך צילום.  הכותל שלנו אינו אתר צילומים וגם אינו אתר היסטורי כמו שנמצאים לרוב בארצנו.

הוא הכותל של מי שאחר כותלנו.  "מי זה עומד אחר כותלנו"! (שיר השירים).

אמר פעם תייר אמריקאי גוי מאוכזב: לנוצרים יש בירושלים קבר מאוד מענין, למוסלמים יש מסגד מאוד יפה, ומה יש ליהודים?  - כותל!  ומה יש מאחורי הכותל?  - לא כלום!  לא רואים כולם!

צדקת!  את רבונו של עולם לא רואים.  כי לא ראיתם כל תמונה. השכינה לא זזה מהכותל המערבי.  לא רואים אותה,  אך היא שם.

לכן אנא מהממשלה ומהבג"ץ להודיע לרפורמים שרוצים זכויות בכותל: אנו שמחים שחזרתם בתשובה, לארץ ישראל ולתורה ולקדושה, אתם רשאים להתפלל שם יחד עם כל היהודים, באותה דרך בה התפללו כל היהודים במשך אלפי שנים, בשביל זה אינכם זקוקים לעורר מהומות, וכל הכסף העתק שאתם מקדישים להרעיש, טוב שתתנו לצדקה, התפללו בשקט ובענווה בכותל יחד עם כולם, בלי להפריע לאף אחד, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה, והנשים במקום טלית ותפילין - באותו כסף קנו בגדים צנועים, ובמקום ספרי תורה, באותו כסף קנו לעצמכם סידור רגיל וחומש רש"י, וכך תזכו שלאט לאט גם עליכם תשרה השכינה.