שו"ת קצר על שירות לאומי

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם יש מצוה ללכת לשירות לאומי?

ת: ודאי.  גמילות חסד.  יש אופנים שונים של חסד לפי הנסיבות.  עיין רמב"ם הלכות אבל.  יש במדינתנו אנשים רבים הזקוקים לחסד.

ש: מה החסד בשירות לאומי במשטרה או בבתי משפט?

ת: אין בזה חסד, רק חסכון כסף, לכן לא שייך.  וממילא אין זה צנוע.

ש: יש רבנים חרדים שאוסרים שירות לאומי.

ת: גם הם צודקים, כי יש מקומות אסורים ויש מקומות של מצוה.  אין ללכת אלא למקום בו יש אישור של רב, קל וחומר מהכשר על מזון.

ש: מה עדיף, שירות לאומי או מדרשה?

ת: שניהם חשובים.  אין חובה ללמוד במדרשה, אך יש בנות שעבורם זה חשוב מאוד.

ש: מה עדיף, קודם מדרשה, או קודם שירות לאומי?

ת: קודם מדרשה, כי אז בהיותה חמושה בעוז של תורה, היא יכולה לתרום יותר.

ש: שירות לאומי  דוחה את הכל בשנה, גם לימודים, גם נישואים.

ת: שנה אין זה הרבה.  צריך לעשות חסד.  החיים ארוכים.  וד' יאריך שנותיך.

ש: האם מותר לעשות שירות לאומי בבית ספר?

ת: או בית ספר בנות או בית ספר לבנים קטנים, כגון עד גיל תשע.

ש: מותר עם בנים בגיל תיכון?

ת: ודאי לא.  יש להתרחק מאוד גברים ונשים.  והם כבר גדולים.  אין עושים מצוה על ידי עבירה.  מצוה הבאה בעבירה. 

ש: אז מה יהיה איתם?

ת: אין זו אחריותנו.  אנו עושים מה שאנו מצווים ומותרים.  השאר, זהו חשבונו של רבונו של עולם.

ש: חילוניות הולכות לצבא שנתיים, אז למה שדתיות לא יעשו שירות לאומי שנתיים?

ת: שירות לאומי אינו במקום שירות צבאי.  גיוס בנות הוא עבירה חמורה ואין צורך בתחליף לעבירה.  אלא שירות לאומי הוא מצוה של חסד.

ש: כיצד בוחרים שירות לאומי?

ת: על פי הנטיה, הכשרון והצורך שם.

ש: מדוע לא ללכת לצבא?

ת: כי הוא מעורב.  חייבים להתרחק מאוד מאוד כנ"ל.

ש:   ואם בת מחפשת דבר שתרגיש משמעותית?

ת: לא קובעים מה משמעותי על פי הרגש, אלא להיפך, כאשר דבר הוא מצוה ומותר, הוא משמעותי, לכן הוא מרגש.  זה נקרא שמחה של מצוה, רמב"ם סוף הלכות סוכה ולולב.

ש: האם צריך להפריש מעשר כספים מדמי כיס של שירות לאומי?

ת: כפי היכולת של הבת.

ש: אם לא נעים לי בשירות לאומי, האם לעבור מקום?

ת: יש לעשות חסד גם אם אינו נעים.  עצם עשיית החסד היא נעימה.

ש: האם לטפל בבנות עם בעיות נפשיות, כי בת השירות עצמה עלולה להיפגע?

ת: צריך ליווי והדרכה.  אם לא, לא ללכת.

ש: שמעתי שהמדינה מפסידה כסף על שירות לאומי, כלומר מממנת יותר מן הרווח?

ת: מעולה.  אשרינו שמדינתנו מממנת חסד.