עמונה – מי שם הגנב?

 הרב שלמה אבינר

אמר רשע אחד: אם חוזרים על שקר פעמים רבות, הוא הופך לאמת.

כך חוזרים שוב ושוב על השקר שאנשי עמונה גנבו אדמות של ערבים, עד שכבר רבים מאמינים בזה.  אך לאמיתו של דבר, זה השקר הגדול שבשקרים.

כמובן, אסור לגזול מגוי. כך נפסק, שגזל הגוי אסור, ולא עוד אלא שיש בזה גם חילול השם, שמא ילינו הגויים שד' בחר לו כעם סגולה עם של גנבים.

אבל מניין לנו שאדמות אלו שייכות באמת לערבים?  אין אדם ישר בעולם שיכחיש שמימים ימימה ישב עם ישראל בציון.  אם כן, על הערבים להוכיח את בעלותם כיצד פתאום זה שלהם.

כולם יודעים שיש שתי דרכים: שטר וחזקה.  המובן של חזקה הוא: מי שיושב על אדמה, הריהי שלו.  אך אין זה מדויק: החזקה אינה יוצרת בעלות אלא מעידה על בעלות!  "חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה".  כלומר אם אדם טוען: קניתי ממך אדמה זו, אבל השטר אבד לי, אך העובדה שאני יושב פה זמן רב ולא אמרת לי מאומה, סימן שהיא שלי – הרי יש כאן חזקה.  אבל אם אדם טוען: עובדה שאני יושב כאן, ומה איכפת לך איך זה הגיע אליי - בזה לא אמר כלום.  לכן בנדון דידן העובדה שערבים יושבים שם אינה מוכיחה דבר, אלא אם כן יציגו שטר.  מלבד זאת, הם אינם יושבים שם...

אם כן, נעבור לשטר, המעיד על מכירה.  אין לכל הערבים האלה שום מסמך המעיד על כך שמכרנו להם אדמה זו.  אם כן, הם גזלנים.  כמו שכתב רבנו הרב צבי יהודה בכרוז "למען דעת": "לפיכך אחת ולתמיד הדברים ברורים ומוחלטים, כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם שלא ברשותנו ונוכחותנו, ואנחנו מעולם לא עזבנו וניתקנו את נחלת אבותינו".

שמא תאמר: אותם ערבים קיבלו אדמות אלו ממלך ירדן, כי היו אלו אדמות מדינה שלו.  שוב חוזרת השאלה: וכיצד הן של מלך הירדן?  האם יש לו שטר שמכרנו לו?  שנתנו לו במתנה?  לא ולא!  אם כן, מלך ירדן ומדינת ירדן הם הגזלנים ולא אנשי עמונה.

ואולי עוד תטען: הבריטים הם שנתנו את יהודה ושומרון למלך ירדן.  אך גם כאן אנו שואלים: כיצד שטח זה שייך פתאום לבריטים? האם מכרנו להם, - כמו שאינדיאנים מכרו את ניו יורק לאמריקאים ב-24$?!  או שמא נתנו להם במתנה?  ודאי לא.  אם כן, הבריטים הם הגנבים.

יתר על כן, בהתחלה הוחלט על ידי חבר הלאומים בהחלטת סן רמו, להקים מדינה ליהודים בכל גבולות ארצנו התנ"כיים הרחבים, ובריטניה קיבלה מנדט כדי לבצע זאת.  אך הם רימו ושיקרו ובגדו, ונתנו חלק ענק למלך ירדן.  מהלך זה לא אושר מעולם על ידי חבר הלאומים, ולא אושר על ידי אף מדינה בעולם מלבד אפגניסטן.  אם כן, גם כלפי חבר הלאומים, הבריטים הם גנבים.

אבל אולי תתעקש ותאמר: הבריטים כבשו מן הטורקים, אם כן זה שלהם.  מעניין מאוד.  ואולי יואילו להסביר לי כיצד זה שייך לטורקים?

אם כן התמונה ברורה, יש כאן שרשרת מושחתת של גנבים, כאשר גנב מוסר לגנב.

-          הטורקים גנבים

-          הבריטים גנבים

-          הירדנים גנבים

-          הערבים גנבים

             -      ולעומתם היהודים בעמונה אינם גנבים.

אבל כמו שכתב מרן הרב באגרתו לקרן קיימת לישראל: אנו מוכנים לנהוג לפנים משורת הדין, ולשלם על אדמות שהן בעצם שלנו, כמו שעשה אברהם אבינו במערת המכפלה, יעקב אבינו בשדה בשכם ודוד המלך בהר הבית (מאמרי הראיה 253).

 

אבל - עד כאן!  קץ לחושך!  לא מעבר לזה!  יש גבול לשלטון הגנבים!  יש גבול לממלכת השקר!

"נתתי אותה לכם מורשה" (שמות ו ח) "לזרעכם ונחלו לעולם" (שמות לב יג).